Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Separatoare in amonte de statiile de uscare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
248.000 RON

Castigatorul Licitatiei: LAS PROM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147053/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142938
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor, nr. 23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Cotoara Cornel Ioan, Tel. +40 265402172, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Separatoare in amonte de statiile de uscare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: amonte de statiile de uscare Ernei, Miercurea Nirajului, Panou Foto Ernei - judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul isi propune inlocuirea separatoarelor existente cu altele modernizate. Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute: 15250, 57 lei. Aceste cheltuieli au fost calculate de catre proiectant conform HG 28/2008 si reprezinta un procent de 5% din cheltuielile prevazute la capitolele 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ale devizului general.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
248, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
38706
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38706 Denumirea: Separatoare in amonte de statiile de uscare
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 302518.62 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 248000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilorfara TVA ale fiecarei oferte admisibile in parte si prinintocmireain ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.In urma procesului de reofertare electronica, in situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente, daca exista.Datorita dimensiunilor mari ale caitului de sarcini acesta a fost postat pe SEAP arhivat pe trei obiecte: INLOCUIRE SEPARATOR DN 1000 ERNEI CS; PROIECT 34 2013 MONTARE SEPARATOR AMONTE SU MIERCUREA NIRAJ; PROIECT 83 2012 BY PASS. Fiecare obiect are cate 5 fisiere. Arhivarea s-a realizat cu programul WinRAR. Pentru deschiderea unui obiect este necesar ca toate fisierele cu denumirea obiectului respectiv sa fie salvate intr-un singur director. Pentru vizualizare este suficient dezarhivarea si deschiderea unui singur fisier atasat cu programul WinRAR.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Tirgu Mures Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402172, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 08:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer