Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERV PUBLICE ONLINE DESTINATE CETATENILOR CONTRIB SI BENEF AI SIST PUBLIC DE PENSII SI DIN SIST ACC DE MUNC SI BOLI PROF


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.499.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia S.C.TeamNet International S.A.- S.C. ASSECO SEE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 126470/26.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120997
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Adresa postala: Str. Latina nr. 8 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020793, Romania, Punct(e) de contact: VASILE TANASE, Tel. +40 213169281, Email: [email protected], Fax: +40 213169281, Adresa internet (URL): www.cnpas.org, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERV PUBLICE ONLINE DESTINATE CETATENILOR CONTRIB SI BENEF AI SIST PUBLIC DE PENSII SI DIN SIST ACC DE MUNC SI BOLI PROF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Casa Nationala de Pensii Publice, Bucuresti, str. Latina, nr. 8, sector2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Atribuire contract de achizitie publica SERVICII PUBLICE ONLINE DESTINATE CETATENILOR, CONTRIBUABILI SI BENEFICIARI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII SI DIN SISTEMUL ACCIDENTELOR DE MUNCA SI AL BOLILOR PROFESIONALE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212000-4 - Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
30233000-1-Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)
72240000-9-Servicii de analiza si de programare de sisteme (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 499, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S89-112419din08.04.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S141-234528din26.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 163 Denumirea: SERV PUBLICE ONLINE DESTINATE CETATENILOR CONTRIB SI BENEF AI SIST PUBLIC DE PENSII SI DIN SIST ACC
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia S.C.TeamNet International S.A.- S.C. ASSECO SEE S.R.L.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr. 10; str. Frumoasa nr.30, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Ploiesti; Bucuresti, Cod postal: 100409, Romania, Tel. +4 0213116631, Fax: +4 0213116636
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21153330.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
VI.2) Alte informatii
3.Anal de sist?doua pers: Abs de stud sup in dom IT&C. Exp prof de minim 5 ani in dom IT&C. Cunost aprof priv identif neces de business ale unei entitati jur in scopul de a det sol optim de dezv, de a crea leg de comunic intre entitate, client, partile interes si echipa de sol, prez certif prof cum ar fi C B A P sau echiv. Certif prof in dom analiz ?i manag. 4.Exp admin baza de date?o pers.Stud sup final in dom IT&C Exp prof de min 3 ani in dom IT&C. Certif prof care sa dov det de comp in dom adm baz de date. Particip in calit de spec baze de date in cadrul a cel putinunui pr de pr realiz si impl unei baze de date. 5.Exp dezv soft- 3 pers. Abs de stud sup in dom IT&C. Exp prof de min 5 ani in dom IT&C. Compet priv dezv aplic si sol, dov prin certif emis de catre prod ai unor platf inf, rec la nivel internat. Expe in cadrul a cel putin unui pr de impl a unui sist inf ce a avut in vedere integr unei sol cu sist ex.6.Exp integr o pers. Abs de stud sup in dom IT&C. Exp prof de min 5 ani in dom IT&C Certif prof care sa ateste det de comp de nivel avansat priv manag proc de bus pe o platf de integrare, emisa de catre prod rec la nivel internat. Certif prof care sa ateste det de compet de nivel av privind tehn baz de date, emisa de catre prod de platf inf rec la nivel mondial; Exp in cadrul a cel putin unui pr de impl a unui sist inf ce a avut in vedere integr unei sol cu sist exist.7.Exp test ? doua pers. Abs de stud sup Exp prof de min 3 ani in dom IT&C. Certif prof care sa ateste det de cun av privind test sist IT. Exp de min 3 ani in test sist inf.8.Exp instr?o pers. Abs de stud sup Exp prof de minim 3 ani in dom IT&C. Certif prof care sa ateste det de nivel av priv tehn de instr, emisa de catre prod rec la nivel internat. Exp in cadrul a cel putin unui proiect de impl a unui sist inf ce a avut in vedere integr unei sol cu sist exist.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI -SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-DUL UNIRII NR.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083700, Fax: +40 214083700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Casa Nationala de Pensii Publice
Adresa postala: Str. Latina, nr. 8, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020793, Romania, Tel. +40 213169281, Fax: +40 213169281, Adresa internet (URL): http: //www.cnpas.org
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Str. Latina, nr. 8, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020793, Romania, Tel. +40 213169281, Fax: +40 213169281, Adresa internet (URL): www.cnpas.org
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2012 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer