Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servcii de acordare credit pentru investitia : ?Creare si modernizare infrastructura fizica de baza si servicii de baza pentru populatia rurala in comuna Borsa, judetul Cluj?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
252.918 RON

Castigatorul Licitatiei: CEC Bank SA
Anunt de atribuire numarul 141986/15.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143563
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Borsa (Primaria Borsa)
Adresa postala: Str. Principala Nr. 262, Localitatea: Borsa, Cod postal: 407110, Romania, Punct(e) de contact: Secara Mariana, Tel. +4 0264355489, In atentia: Secara Mariana, Email: [email protected], Fax: +4 0264355474, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala ? Comuna Borsa
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servcii de acordare credit pentru investitia : ?Creare si modernizare infrastructura fizica de bazasi servicii de baza pentru populatia rurala in comuna Borsa, judetul Cluj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: loc. Borsa, com. Borsa, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Total prestari servicii (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
252, 918RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S036-057201din20.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: RQ13051740628325 Denumirea: CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII PENTRU PROIECTE FINANATATE DIN FONDURI EUROPENE
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEC Bank SA
Adresa postala: Calea Victoriei 13, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030022, Romania, Tel. 0213111119, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0213110726;0213123159, Adresa internet (URL): www.cec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 619070.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 252918.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au pretul egal, aut.contr. va solicita reofertarea valorii in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.va intra in vigoare numai dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor. Linia de finantare va fi utilizata, in baza actelor justificative, pentru finalizarea obiectivului de investitii aprobat initial la momentul contractarii liniei de finantare, precum si pentru finantarea altor proiecte distincte decat cele acceptate initial la finantare, cu aprobarea prealabila a Consiliului Local Borsa si pentrucare se va prezenta bancii documentatia aferenta.Contractul se va incheia numai dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Borsa
Adresa postala: Comuna Borsa, sat Borsa, str. Principala, nr. 262, judetul Cluj, Localitatea: Borsa, Cod postal: 407110, Romania, Tel. +40 264355289, Email: [email protected], Fax: +40 264355474
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer