Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVERE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
725.179 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 11170/27.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 11705
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - U.M. 0319 Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei 323A, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Marmandiu, Tel.2022668, Email: [email protected], Fax: 2234150
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVERE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 0319 Bucuresti, Splaiul Independentei nr 323A, sector 6.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVERE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30262000-3 - Servere pentru calculatoare (Rev.1)
30233141-1-Sistem de stocare pe disc (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
725, 179.46RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 75098 Denumirea: SERVERE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC LOTUL B
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.135, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013686, Romania, Tel.3033100, Fax: 3033152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 169805.05 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 177258.24 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 75104 Denumirea: SERVERE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC LOTUL A
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. QUALITY BUSINESS SOLUTIONES SRL
Adresa postala: Str. Zidurilor, nr. 36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021674, Romania, Tel.0317101681, Fax: 0317101680471803.28
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 471803.28 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 547921.22 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
nu este cazul.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal. 10 zile de la data primirii rezultatului contestatiilor.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0319 BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.323A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel.2022668, Fax: 2234150
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2007 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer