Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICE AUTO


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
329.725 RON

Castigatorul Licitatiei: AUTOPRO MOND S.A.
Anunt de atribuire numarul 144878/18.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141876
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES
Adresa postala: PITESTI, STR. DR. ANA ASLAN, NR.1, JUD. ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Punct(e) de contact: EMIILIAN DANIEL TARLEA, Tel. +40 248285740, Email: [email protected], Fax: +40 0248285740, Adresa internet (URL): www.ambulanta-arges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICE AUTO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Pe raza Mun. Pitesti.Daca of. decl castig nu are unit service auto autor in Pitesti, chelt.af deplas auto.pina la unit service si de la unit la sed achizit.se vor suporta de prest.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie service auto si a pieselor de schimb aferente, pentru autovehiculele din dotarea Serviciului Judetean de Ambulanta Arges
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
329, 724.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S314-232519din12.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9033 Denumirea: SERVICE AUTO - Lot 1 MERCEDES
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOPRO MOND S.A.
Adresa postala: str.Centru, nr.131, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. 0729452966;0248270393, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248270899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 377733.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89403.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 9034 Denumirea: SERVICE AUTO ? Lot 2 WOLKSWAGEN
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOPRO MOND S.A.
Adresa postala: str.Centru, nr.131, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. 0729452966;0248270393, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248270899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 404049.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90557.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 9035 Denumirea: SERVICE AUTO ? Lot 3 FIAT
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOPRO MOND S.A.
Adresa postala: str.Centru, nr.131, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. 0729452966;0248270393, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248270899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 486055.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70477.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 9036 Denumirea: SERVICE AUTO - Lot 4 FORD
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOPRO MOND S.A.
Adresa postala: str.Centru, nr.131, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. 0729452966;0248270393, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248270899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 111986.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28730.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 9037 Denumirea: SERVICE AUTO ? Lot 5 DACIA
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOPRO MOND S.A.
Adresa postala: str.Centru, nr.131, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. 0729452966;0248270393, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248270899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 286260.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50557.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru fiecare lot in parte: a)Daca se constata ca doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu punctaje totale egale, autoritatea contractanta va declara castigatoare oferta care are punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare "pret";b)Daca se constata ca doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu punctaje totale egale si punctajele pentru factorul de evaluare "pret" sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice, de catre operatorii economici respectivi, de documente care contin preturi noi;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES ? Compartimentul Legislatie si Contencios
Adresa postala: Strada Ana Aslan nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel. +40 248285740, Email: [email protected], Fax: +40 248285740, Adresa internet (URL): www.ambulanta-arges.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2013 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer