Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service copiatoare tip XEROX, TOSHIBA si OCE pe anul 2009


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
917.368 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROCOM S.A.
Anunt de atribuire numarul 70350/11.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 57023
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DEPUTATILOR
Adresa postala: STRADA IZVOR nr.2-4, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Punct(e) de contact: Intrarea B4S1 - Registratura, Tel.021.414.19.56, In atentia: IULIA GHIMIS, Email: [email protected], Fax: 021.414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Service copiatoare tip XEROX, TOSHIBA si OCE pe anul 2009
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: PALATUL PARLAMENTULUI - CAMERA DEPUTATILOR, Romania, Bucuresti, Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Service tip abonament cu pret pe copie pentru echipamentele de copiat tip XEROX, TOSHIBA si OCE.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50313200-4 - Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
917, 368RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
56d/4565
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S252-338149din30.12.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56/165 Denumirea: Service copiatoare tip OCE pe anul 2009
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROCOM S.A.
Adresa postala: Str. Navelor, nr. 3, etaj 6+P, Localitatea: Galati, Cod postal: 800030, Romania, Tel.0236-460166, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0236-460035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 364146.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 56/174 Denumirea: Service copiatoare tip XEROX pe anul 2009
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
XEROX (ROMANIA) ECHIPAMENTE SI SERVICII S.A.
Adresa postala: Str. Daniel Danielopolu, nr. 4-6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014134, Romania, Tel.0213033500, Email: [email protected], Fax: 0213033555, Adresa internet (URL): www.xerox.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 448180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 56/175 Denumirea: Service copiatoare tip TOSHIBA pe anul 2009
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOCENTRIS S.R.L.
Adresa postala: str. Barbu Vacarescu, nr.162, corp.A, parter, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021.3015702, Email: [email protected], Fax: 021.2319013, Adresa internet (URL): www.docentris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105042.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021.332.35.64, Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Publice-Serviciul contractari
Adresa postala: Str. Izvor, nr.2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Tel.021.414.19.56, Email: [email protected], Fax: 021.414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2009 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer