Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service de intretinere instalatie de cantarire pe benzi transportoare 4a, b; 18a, b si 33


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.925 RON

Castigatorul Licitatiei: VONREP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142500/30.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136883
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Aneta BLAGU, Tel. +40 253335045, In atentia: Biroul Achizitii Servicii si Lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Service de intretinere instalatie de cantarire pe benzi transportoare 4a, b; 18a, b si 33
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Tehnica, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Service de intretinere instalatie de cantarire pe benzi transportoare 4a, b; 18a, b si 33.Valoarea minima estimata de 25.000 lei este pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima estimata de 35.000 lei, cuprinde val.de 25.000 lei la care se adauga valoarea de 10.000 lei, a eventualelor suplimentatari, pana la 30.04.2014.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 925RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 160/ET Denumirea: Service de intretinere instalatie de cantarire pe benzi transportoare 4a, b; 18a, b si 33
V.1) Data atribuirii contractului 20.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VONREP S.R.L.
Adresa postala: Aleea Pietii, Nr.1, Et.2, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210188, Romania, Tel. 0253/214251, Email: [email protected], Fax: 0253/214251, Adresa internet (URL): www.vonrep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24925.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Odata cu prezentarea ofertelor, operatorii economici vor prezenta o declaratie cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator, conformformularului anexat, in vederea publicarii in SEAP de catre autoritatea contractanta, conform art. 69.2, alin. 2 din OUG nr. 34/2006, modificata de OUG nr.77/27.11.2012.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Electrocentrale Turceni - Birou Disciplina Contractuala si Vanzari
Adresa postala: localitatea Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: TUrceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2013 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer