Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service la instalatiile de climatizare din cadrul Sucursalei Romag - Termo


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
61.750 RON

Castigatorul Licitatiei: ABC SYSTEMS S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 125530/13.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZTII PUBLICE, Tel. +40 750250567, In atentia: IULIA MASUTI, Email: [email protected], Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Service la instalatiile de climatizare din cadrul Sucursalei Romag - Termo
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SUCURSALA ROMAG - TERMO, SAT HALANGA, COMUNA IZVORU BARZII, MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Service la instalatiile de climatizare din cadrul Sucursalei Romag - Termo
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
61, 750.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 208 Denumirea: Service la instalatiile de climatizare din cadrul sucursalei Romag - Termo
V.1) Data atribuirii contractului 12.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ABC SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC, NR. 38, BL. E6, SC. 1, AP. 1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220190, Romania, Tel. 0252/329362, Email: [email protected], Fax: 0252/329363, Adresa internet (URL): www.abcsytems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61750.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61750.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mehedinti - Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Carol I, nr. 14, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220099, Romania, Tel. +40 0252208200, Fax: +40 0252208200
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC
Adresa postala: STRADA NICOLAE IORGA NR. 1, Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 0252326147, Fax: +40 0252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2012 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer