Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service pentru echipamente RR Dragon Wave Horizon Compact


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.030.200 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMARK TELECOM SA
Anunt de atribuire numarul 145843/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141758
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: LIGIA MIHAIU, Tel. +40 3073029, Email: [email protected], Fax: +40 3073066, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent Economic
Activitate (activitati)
Altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Service pentru echipamente RR Dragon Wave Horizon Compact
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatie a echipamentelor Dragon Wave Horizon Compact(unitati radio de exterior si unitati radio de interior)Numarul minim de echipamente care pot fi reparate: 10 buc., din care 7 buc. unitati radio de exterior si 3 buc unitati radio de interior.Numarul maxim de echipamente care pot fi reparate: 50 buc., din care 35 buc. unitati radio de exterior si 15 buc unitati radio de interior PE CONTRACT SUBSECVENTNumarul minim de echipamente care pot fi reparate: 10 buc., din care 7 buc. unitati radio de exterior si 3 buc unitati radio de interior.Numarul maxim de echipamente care pot fi reparate: 100 buc., din care 70 buc. unitati radio de exterior si 30 buc unitati radio de interior PE ACORD CADRU
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50333000-8 - Servicii de intretinere a echipamentului de radiocomunicatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 030, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-284285din23.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8278 Denumirea: reparatii echipamente RR Dragon Wave Horizon Compact
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMARK TELECOM SA
Adresa postala: Str. Capitan Zaganescu nr. 1, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel. 0722373203, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 972050.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 1030200.00/1030200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se va solicita reofertarea pretului in plic inchis, pentru departajarea ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 11:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer