Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service pentru scule electrice de mana marca BOSCH , din dotarea SC COLTERM SA Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.929 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GEOSPECT SA
Anunt de atribuire numarul 1263/11.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 1666
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: Departament Comercial, Tel.0256308337, In atentia: Birou Contracte - ing Chirici Mira, Email: [email protected], Fax: 0256430631
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Service pentru scule electrice de mana marca BOSCH , din dotarea SC COLTERM SA Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CET Timisoara Centru si CT Timisoara Sud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reparatii scule de mana marca Bosch
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 929RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/108 Denumirea: Service pentru scule electrice de mana marca BOSCH , din dotarea SC COLTERM SA Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 4/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCGEOSPECT SA
Adresa postala: strCalea Bucuresti, bl M16, parter, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200529, Romania, Tel.0251 438030, Fax: 0251 438101
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39929.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39929.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic - SC COLTERM SA Timisoara
Adresa postala: str Episcop Joseph Lonovici nr 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel.0256308348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2007 08:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer