Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica la exploatarea modulelor Sistemului integrat pentru contabilitate SICO (buget, dare de seama, contabilitate, casa-banca, gestiune, mijloace fixe)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 125834/22.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Lugoj
Adresa postala: Piata Victoriei Nr.4, Localitatea: Lugoj, Cod postal: 305500, Romania, Punct(e) de contact: Coordonator Compartiment Licitatii si Achizitii Publice, Tel. +40 0256352240, In atentia: Wagner Richard Cristian, Email: [email protected], Fax: +40 0256350393, Adresa internet (URL): www.primarialugoj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciide asistentatehnica la exploatarea modulelor Sistemuluiintegrat pentru contabilitate SICO (buget, dare de seama, contabilitate, casa-banca, gestiune, mijloace fixe)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Documentatiei descriptive . Serviciide asistentatehnica la exploatarea modulelor , Sistemuluiintegrat pentru contabilitate SICO (buget, dare de seama, contabilitate, casa-banca, gestiune, mijloace fixe).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
72265000-0-Servicii de configurare de software (Rev.2)
72267000-4-Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 40086 Denumirea: Sistemuluiintegrat pentru contabilitate SICO, ,(buget, dare de seama, contabilitate, casa-banca,
V.1) Data atribuirii contractului 20.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
Adresa postala: B-DUL. MIHAI VITEAZU, NR. 2, JUD. SIBIU, Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550350, Romania, Tel. +40 0269220426, Email: [email protected], Fax: +40 0269220426
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis, Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 0256498054, Email: [email protected], Fax: +40 0256200040, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Promaria Municipiului Lugoj, Compartimentul Licitatii si Achizitii Publice
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 4, Localitatea: LUGOJ, Cod postal: 305500, Romania, Tel. +40 0256352240, Email: [email protected], Fax: +40 0256350393, Adresa internet (URL): www.primarialugoj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2012 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer