Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii revizii tehnice periodice si reparatii autoturisme Nissan Navara-3 buc. si Mitsubishi L 200-1 buc.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 117712/17.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 108944
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Punct(e) de contact:  Emil Vamanu, Tel. 0234 / 541.646, In atentia:  Compartiment Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  0234 / 510.050, Adresa internet (URL):  www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciirevizii tehnice periodice si reparatii autoturisme Nissan Navara-3 buc. si Mitsubishi L 200-1 buc.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Laatelierul specializat al prestatorului din municipiul Bacau si/sau zonele limitrofe municipiului Bacau.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii revizii periodice tehnice si reparatii autoturismelor din parcul A.B.A. ?SIRET? BACAU si asigurarea de piese de schimb, componente, materiale si consumabile pentru autovehiculele marcile: Nissan Navara, Mitsubishi L 200.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de solicitare a prelungirii perioadei de valabilitate a contractului cu maxim 4 (patru) luni in anul 2012 in functie de necesitatile si posibilitatile financiare pe care le va avea, conform art. 6 alin.3) din HG 925/2006, acest contract fiind considerat cu caracter de regularitate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7008/18.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 199 Denumirea: Servicii de revizii tehnice periodice si reparatii pentru autoturisme Nissan Navara
V.1) Data atribuirii contractului 4/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L.
Adresa postala:  STR.REPUBLICII, NR.185, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600304, Romania, Tel. 0234/576345, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0234/576345
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea totala finala de 18000 lei exclusiv TVA, mentionata in anuntul de atribuire reprezinta valoarea minima estimata a contractului deoarece la momentul semnarii contractului nu poate fi determinata valoarea finala pentru aceasta categorie de servicii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau-Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr.4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234/514419, Fax:  234/525211
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Siret - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Cuza Voda nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/541646, Fax:  0234/510050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2011 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer