Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii spalare si curatare covoare industriale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.029 RON

Castigatorul Licitatiei: SALESIANER MIETTEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 102617/22.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"
Adresa postala:  CALEA GRIVITEI, NR.4, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010731, Romania, Punct(e) de contact:  Andreea Lungu, Tel. 021/318.91.97, Email:  [email protected], Fax:  021/318.91.97.
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciispalare si curatare covoare industriale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: CALEA GRIVITEI, NR 4, SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR"CAROL DAVILA"
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii spalare si curatare industriala carpete lavabile de interior pentru trafic intens
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98312000-3 - Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 029.37RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2232bis Denumirea: Servicii de inchiriere, spalere si curatere industriala carpete
V.1) Data atribuirii contractului 4/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SALESIANER MIETTEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Drumul Osiei, nr.54-64, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  062395, Romania, Tel. 031 105 1000, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  031 105 1001, Adresa internet (URL):  www.salesianer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41029.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala:  BULEVARDUL UNIRII, NR 37, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  040095, Romania, Tel. 021.4083600, Email:  [email protected], Fax:  021.408.37.00, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR 5, SECTOR 4, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021.3195180, Email:  [email protected], Fax:  021.3191649
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilierul Juridic
Adresa postala:  Calea grivitei, nr 4, sector Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010701, Romania, Tel. 021.3189184, Fax:  021.3189188
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2011 08:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer