Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii citiri, servicii masura, servicii schimb periodic, servicii deconectari si reconectari, servicii la cererea clientilor si alte servicii pentru clientii casnici si agentii economici, pentru Enel Distributie Muntenia, Enel Distributie Banat si En


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.005.603 RON

Castigatorul Licitatiei: Energobit S.R.L
Anunt de atribuire numarul 144628/29.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142277
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Baican Adriana, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii citiri, servicii masura, servicii schimb periodic, servicii deconectari si reconectari, servicii la cererea clientilor si alte serviciipentru clientii casnici si agentii economici, pentru Enel Distributie Muntenia, Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: serviciile vor fi prestate la locul de montaj al contoarele de en.el. pt. clienti ai Enel Distributie Muntenia, Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii citiri, servicii masura, servicii schimb periodic, servicii deconectari si reconectari, servicii la cererea clientilor si alte serviciipentru clientii casnici si agentii economici, pentru Enel Distributie Muntenia, Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51210000-7 - Servicii de instalare de echipament de masurat (Rev.2)
50411300-2-Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de energie electrica (Rev.2)
65500000-8-Servicii de citire a contoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 005, 602.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA10/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S125-215057din29.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 519 Denumirea: Servicii citiri, servicii masura, servicii schimb periodic, servicii deconectari si reconectari, ser
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
SINDSERV S.A.
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Casa Presei Libere, Corp C1, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. 021.319.33.28, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021.319.33.29, Adresa internet (URL): sindserv.ro
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: ALEEA ALEXANDRU NR20A, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. +40 212335920/21, Email: [email protected], Fax: +40 212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8713112.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8364656.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 520 Denumirea: Servicii citiri, servicii masura, servicii deconectari si reconectari, servicii la cererea clientilo
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cons Electrificarea Instal S.R.L.
Adresa postala: Str. Stuparilor nr. 77, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300245, Romania, Tel. 0256306301, Email: [email protected], Fax: 0256284921, Adresa internet (URL): www.cei.ro
ELECTRO CONSULT CARAS S.R.L.
Adresa postala: BD. AL.I.CUZA NR. 53, Localitatea: Resita, Cod postal: 320095, Romania, Tel. 0255219322, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0255228603
ALT UNIVERS COMPANY 2002 S.A.
Adresa postala: Str.Alexandru Ioan Cuza, Nr.81, parter si subsol, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011053, Romania, Tel. 021/2234209, Email: [email protected], Fax: 021/2234207
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4534120.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2045267.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 521 Denumirea: Servicii citiri, servicii masura, servicii deconectari si reconectari, servicii la cererea clientilo
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
SINDSERV S.A.
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Casa Presei Libere, Corp C1, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. 021.319.33.28, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021.319.33.29, Adresa internet (URL): sindserv.ro
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: ALEEA ALEXANDRU NR20A, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. +40 212335920/21, Email: [email protected], Fax: +40 212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5137590.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4595678.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: b.dul Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083700, Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 17:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer