Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii consultata in management de proiect pentru "Reabilitarea, Modernizare si Echiparea Spitalului Judetean de Urgente Vaslui"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
399.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Fundatia CORONA
Anunt de atribuire numarul 113351/18.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 102486
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Punct(e) de contact:  Popica Nelu, Tel. 0235361095, In atentia:  Chircu Mihaela, Email:  [email protected], Fax:  0235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii consultata in management de proiect pentru "Reabilitarea, Modernizare si Echiparea Spitalului Judetean de Urgente Vaslui"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Vaslui, judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit, este acordarea de consultanta privind managementul de proiect in cadrul proiectului ?Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgente Vaslui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
399, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 967 Denumirea: Servicii consultata in man. de pr." Reab., mod.. si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 2/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fundatia CORONA
Adresa postala:  B-dul Chimiei nr. 1A, etaj 2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700391, Romania, Tel. 0232244530, Fax:  0232244536
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 420000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 399000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul de interventie 3.1 ??Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730171, Romania, Tel. 0235311032, Email:  [email protected], Fax:  0235311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui ? Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala:  str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Tel. 0235361089, Email:  [email protected], Fax:  0235361090
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.02.2011 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer