Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata Campania anului 2013 si campania anului 2014


Anunt de participare numarul 142323/05.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213054976/ +40 213054875, In atentia: Elena Deaconu, Cristina Gavrila, Alexandru Stancu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii decontrol prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata Campania anului 2013 si campania anului 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare:
Serviciile vor fi prestate la sediul/punctele de lucru ale prestatorului si in zone situate pe intreg teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 964, 000 si 6, 958, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca se vor atribui contracte subsecvente anual, pe perioada de derulare a acordului-cadru, cate unul pe an, conditionat de existenta fondurilor bugetare aprobate
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita prestarea de servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru Campania anului 2013 si campania anului 2014In scopul verificarii corectitudinii solicitarilor de plata si in conformitate cu Regulamentele Comisiei Europene nr. 1122/2009 si nr. 73/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in calitate de autoritate contractanta, trebuie sa realizeze controlul prin teledetectie astfel:
Pentru campania anului 2013 pentru un numar minim de 60.000 fermieri si un numar maxim de 70.000 de fermieriIar pentru campania 2014 se mentin valorile privind numarul maxim si minim de fermieri controlati
Pentru intreaga perioada a acordului cadru Serviciile constau in controlul prin teledetectie a unui numar estimat maxim de 140.000 de dosare, cuo suprafata totala de 23.520 kmp/campanie/an si in prelucrarea de imagini satelitare in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, impartite in doua loturi.
Controlul si verificarea corectitudinii solicitarilor de plata se vor face in conformitate cu prevederile Regulamentelor Comisiei Europene nr. 1122/2009 si nr. 73/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu Documentele de lucru JRCreferitoare la Specificatiiletehnice comune pentru controlul prin teledetectie a suprafetelor cererilor de plata pe suprafata precum si cele care se refera la bunele practici si control al calitatii pentru ortorectificarea imaginilor.Achizitia se va derula pe doua loturi, dupa cum urmeaza:
Lotul 1 -Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru un numar minim de 63.000 de dosare si un numar maxim de 76.000, situate in 15 zone, cuo suprafata totala de imagine de prelucrat de 12.600 kmp. Parcelele sunt situate in zone amplasate in judetele : Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Sibiu, Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Hunedoara.
Lotul 2 -Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru un numar minim de 57.000 de dosare si un numar maxim de 64.000, situate in 13 zone, cuo suprafata totala de imagine de prelucrat de. 10.920 kmp Parcelele sunt situate in zone amplasate in judetele : Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Bucuresti, Ilfov, Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Covasna , Harghita, Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71630000-3 - Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
71354100-5-Servicii de cartografie digitala (Rev.2)
77100000-1-Servicii pentru agricultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 -Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru un numar minim de 63.000 de dosare si un numar maxim de 76.000, situate in 15 zone, cuo suprafata totala de imagine de prelucrat de 12.600 kmp. Parcelele sunt situate in zone amplasate in judetele : Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Sibiu Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Hunedoara.
Lotul 2 -Servicii de control prin teledetectie a cererilor de plata pe suprafata pentru un numar minim de 57.000 de dosare si un numar maxim de 64.000, situate in 13 zone, cuo suprafata totala de imagine de prelucrat de. 10.920 kmp Parcelele sunt situate in zone amplasate in judetele : Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Bucuresti, Ilfov, Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Covasna , Harghita, Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau.Lotul 11. Pentru un numar minim de dosare controlate, de63.000 dosare valoarea estimata este de 3.131.100 lei, respectiv 714.145, 61 euro, fara TVA2.Pentru un numar maxim de dosare controlate, respectiv pentru intreaga perioada de derulare a acordului cadru, de 76.000 dosare valoarea estimata este de 3.777.200 lei, respectiv 861.508, 99 euro, fara TVA
Lotul 21.Pentru un numar minim de dosare controlate , de57.000 dosare, valoarea estimata este de 2832.900 lei, respectiv 646.131, 74 euro, fara TVA2.Pentru un numar maxim de dosare controlate, de 64.000 dosare, valoarea estimata este de 3.180.800 lei, respectiv 725.481, 25 euro, fara TVA
Cantitatile deservicii care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pentru fiecare lot in parte, pe durata acordului-cadru sunt urmatoarele: Lotul 1Se estimeazarealizarea serviciilor de control prin teledetectie, in cadrul celui mai mare contract subsecvent , pentru un numar maxim de 38.000 dosare, aferente unui numar de aproximativ 400.520 parcele de control si o suprafata de imagine prelucratade 12600km.Lotul 2Se estimeazarealizarea serviciilor de control prin teledetectie, in cadrul celui mai mare contract subsecventpentru un numar maxim de 32.000 dosare, respectiv, aferente unui numar de aproximativ 337.200 parcele de control si o suprafata de imagine prelucrata de 10920km de imagine satelitara.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 958, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lotul 1 :56.600 lei, (sau alte valute, la echivalenta lei/alte valute afisata de BNR la data publicarii invitatiei de participare), valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Lotul 2:47.700, (sau alte valute, la echivalenta lei/alte valute afisata de BNR la data publicarii invitatiei de participare) , valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Se constituie prin oricare din formele si in conditiile prevazute la art. 86 din HG 925/2006. Scrisoarea de garantie se va prezenta conform formularului F09 din sectiunea formulare. Este de preferat ca scrisoarea de garantie sa fie emisa de catre o banca din Romania, sau cu corespondent in Romania. Daca scrisoarea de garantie este emisa de o banca din strainatate, se va prezenta originalul acesteia, insotit de traducerea autorizata si legalizata. Se poate constitui si prin Virament bancar. Contul in lei in care va fi virata suma este RO29TREZ7005005XXX001097, deschis la Trezoreria Bucuresti, cod fiscal APIA 16517187.Daca ofertantul depune o contestatie si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 7.557, 20 lei pentru lotul 1, respectiv 6.960, 80 lei pentru lotul 2.Indiferent de instrumentul de garantare folosit, acesta se va depune in SEAP la sectiunea Documente de calificare.Daca garantia se constituie prin Scrisoare de garantie, aceasta va fi depusa si in original la sediul autoritatii contractante, la Registratura, in termen de 24 de ore de la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, pentru fiecare lot in parte.Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie sub forma de Scrisoare de garantie bancara, aceasta se va prezenta conform formularului F13 din sectiunea formulare.Scrisoarea de garantie bancara se va prezenta in original pana la data semnarii contractului. Este de preferat ca scrisoarea de garantie sa fie emisa de catre o banca din Romania, sau cu corespondent in Romania. Daca scrisoarea de garantie este emisa de o banca din strainatatese va prezenta originalul acesteia, insotit de traducerea autorizata si legalizata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Nationale , Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa si prezenta Formularul F02 - Declaratie de eligibilitate, din Sectiunea Formulare. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat in parte si de catre fiecare tert sustinator in parte.
2. Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social. Din Certificatul fiscal trebuie sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila. Documentul va fi prezentat, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat in parte.
3. Certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social. Din Certificatul fiscal trebuie sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila. Documentul va fi prezentat, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat in parte.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Se va completa si prezenta Formularul F03 din sectiunea formulare. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat in parte in parte. Tertul sustinator va completa declaratia in conformitate cu formularul F031 pentru tertul sustinator din sectiunea formulare.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Se va completa si prezenta Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, in conformitate cu modelul prevazut in Formularul F06 din Sectiunea III. Documentul va fi prezentat, dupa caz, de fiecare ofertant/ ofertant asociat in parte.
6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta Formularul F07 in conformitate cu modelul prevazut in Sectiunea Formulare. Formularul va fi completat de catre participantul la procedura, indiferent de calitatea in care participa (ofertant/ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator). Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Gheorghe Dorel Benu , Melinda Kerekes, Aurel Pana, Cornelia Lazarescu, Alexandru Stancu, Elena Mierlea, Cristina Gavrila, Raluca Demian, Gabriela Oprea, Florin Frunza, Cristian Patrice Croitoriu, Mihai Dobre, Marisanda Paraianu, Dumitra Mihaila, Elena Deaconu, Oana Enciu, Adrian Hiru, Roxana Pandaru.
Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat, tert sustinator si de fiecare subcontractant in parte.7. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Declaratia privind calitatea de participant la procedura Formular F15. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat, tert sustinator si de fiecare subcontractant in parte.
8. Declaratie de confidentialitate. Declaratia va fi solicitata doar ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire si aceasta se va intocmi conform Formularului F 14. In conformitate cu Reg. CE nr. 850/2002 si cu standardul ISO 17799:2006, respectiv cu standardul ISO 27001/2006, prestatorul serviciilor de control prin teledetectie trebuie sa semneze o declaratie de confidentialitate, privind nedivulgarea informatiilor la care are acces.Nota : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)
Nota : Pentru persoanele juridice straine:
a.Operatorul economic are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de
origine sau in tara de rezidenta.
b.Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
c.Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Toate documentele de calificare solicitate mai sus vor fi semnate si stampilate de catre ofertant, se vor depune scanat si semnate cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa TribunalulTeritorial. Certificatul constatator: -informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie valabile/reale la data de depunere a ofertelor ;
-din cuprinsul acestuia trebuie sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitati similare cu cele solicitate in cadrul acestei proceduri de achizitie publica, -Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte certificatul constatator in original/copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie.Nota: Pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.Documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant/ofertant asociatin parte.
Documentul se va depune scanat si semnat cu semnat cu semnatura electronica, de catre ofertant, pe propria raspundere , cu mentinunea , , conform cu originalul? in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra medie anuala de afaceri. Se va prezenta cifra medie de afaceri globala realizata in ultimii trei ani. Nu se solicita niveluri minime ale cifrei de afaceri.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din cei trei ani luati in considerare.
Se va completa si prezenta Formularul F04 din sectiunea Formulare.Documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant/ofertant asociatin parte.Documentul va fi semnat si stampilat fizic de catre ofertant apoi se va depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se va completa si prezenta Formularul F04 din sectiunea Formulare, conform celor precizate in coloana din stanga.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Experienta similara. Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca a prestat in ultimii trei ani servicii similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, respectiv servicii de control prin teledetectie si fotogrammetrie avand inclus in procesele acestuia si activitatea de orthoredresare.Ofertantii sa faca dovada ca au prestat servicii care au presupus desfasurarea de activitati similare din punct de vedere metodologic cu cele cuprinse in caietul de sarcini, dupa cum urmeaza: ofertantii sa faca dovada ca s-a realizat activitatea de control prin teledetectie prin metoda CAPI (Computer Assisted Photo-interpretation );ca au fost prelucrate imagini satelitare similare cu cele precizate in caietul de sarcini. Din documente trebuie sa rezulte ca ofertantul a evaluat calitatea radiometrica si geometrica a imaginilor utilizate.Verificarea este efectuata pentru a se asigura ca ofertantii sunt in acord cu specificatiile cu privire la asigurarea calitatii datelor de intrare, punctele de control teren si procesul de corectie geometrica ca un intreg. Este efectuata o cercetare atenta a Rapoartelor de Control al Calitatii (QCR) create in controlul de calitate intern al contractorului in conformitate cu Ā«Liniile Directoare pentru Bunele Practici si Controlul de Calitate al Reprezentarilor Orto-ImaginilorĀ» elaborate de Comisie (?Guidelines for Best Practice and Quality Checking ofOrtho Imagery? ? vezi adresa http: //agrifish.jrc.it/mars pac/CwRS, ofertantii trebuie sa faca dovada folosirii si prelucrariituturor tipurilor de imagini transmise de JRC, dupa cum urmeaza: WorldView2, EROSB, GeoEye1, Quickbird, SPOT5, DMC, THEOS-MSPSe solicita urmatoarele niveluri minime cantitative, pentru fiecare lot in parte:
ca din contractul/contractele de experienta similara prezentat sa reiasa ca s-a digitizat si masurat pe imagine, respectiv au fost controlate prin teledetectie, cel putin200.000 de parcele pentru lotul 1 si cel putin 180.000 de parcele pentru lotul 2.
din contractul/contractele de experienta similara prezentat sa reiasa ca s-a controlat prin metodaCAPI pentru cel putin 5.000 km2. folosit cel putin trei imagini 2 HR + 1 VHR,
In cazul asocierii, se va prezenta numai partea de servicii care arevenit exclusiv in sarcina ofertantului la prezenta procedura
Nota: Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita, prin cumul, de intreg grupul de ofertanti/ofertanti asociati. In cazul in care ofertantul este sustinut financiar, cerinta privind experienta solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Se va prezenta cel putin un contract de servicii similare (se pot prezenta doar partile relevante din contract), care sa indeplineasca cerintele.In cazul in care activitatile similare s-au derulat in mai multe contracte, ofertantii pot prezenta si contracte distincte ca experienta similara. Documentul va fi semnat si stampilat fizic de catre ofertant apoi se va depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare
Cerinta nr. 2? Document constatator. Pentru contractul/contractele depus ca experienta similara se va prezenta un certificat constatator/document constatator/proces-verbal de receptie a serviciilor, emis de catre beneficiarul serviciilor, care sa ateste faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile contractuale asumate precum si faptul ca serviciile au fost prestate si receptionate in termenul convenit.Aceasta cerinta se solicita pentru a avea garantia ca ofertantii au mai derulat contracte de servicii similare si au experienta necesara finalizarii in bune conditii a unui asemenea proiect. Documentul va fi semnat si stampilat fizic de catre ofertant apoi se va depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare
Cerinta nr. 3
Resurse umane. Se va prezenta nominal personalul de specialitate care va fi utilizat pentru realizarea acestor servicii, precum si calificarile aferente fiecarei persoane nominalizate.
Se solicita urmatoarele categorii de personal, pentru fiecare lot in parte: 1 Manager de proiect, cu experienta de minim 3 ani in proiecte de aerofotografiere, digitizare, teledetectie si care a coordonat ca manager de proiect cel putin 1 proiect - 2 Specialisti control calitate, cu experienta de minim 2 ani in proiecte de teledetectie sau controlul calitatii prin teledetectie sau cu decizie de numire in aceasta calitate pentru un proiect similar;
-25 Operatori teledetectie, fotointerpretare, cu experienta de minim 2 ani in controlul printeledetectie, fotointerpretare CAPI.- 5 Operatori masuratori terestre pentru masurarea punctelor de control si esantionarii, cu atestat ?iexperienta de minim 2 ani in masuratori terestre.
Nota: Cerinta privind resursele umane poate fi indeplinita, prin cumul, de intreg grupul de asociati si subcontractanti si dupa caz, de tertul sustinator. In cazul subcontractantilor, resursele umane se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract
Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Cerinta nr. 4.Resurse tehnice.Echipamentele minime de specialitate solicitate pentru indeplinirea contractului, pentru fiecare lot in parte, sunt urmatoarele:
-1 licenta softwareprelucrare imagini
- 14 licente softwareGIS- 14 statii de lucru- 5 echipamente GPS de precizie submetrica
Nota: Cerinta privind resursele tehnice poate fi indeplinita, prin cumul, de intreg grupul de asociati, subcontractanti si dupa caz, de tertul sustinator. In cazul subcontractantilor, resursele tehnice se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract.
Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Cerinta nr. 5 Puncte de lucruOfertantii trebuie sa aiba sediul sau puncte de lucru pentru prelucrarea datelor in Romania. Cerinta se solicita intrucat, in conformitate cu prevederile Liniei directoare nr. 2 (Orientarea nr. 2 / 2007)emisa deComisia Europeana - Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Rurala, ofertantul declarat castigator trebuie sa garanteze accesul direct al serviciilor de monitorizare ale achizitorului la documentele si procedurile de lucru ale prestatorului considerat organism delegat.Cerinta privind punctele de lucru poate fi indeplinita, prin cumul, de intreg grupul de asociati si, dupa caz de subcontractanti.
Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare
Cerinta nr. 6.Informatii privind subcontractantii (dupa caz).
- Daca este cazul, se va prezenta lista cuprinzand subcontractantii (completare formular D din sectiunea formulare).
Ofertantului declarat castigator i se va solicita, la momentul semnarii contractului de servicii, acordul/acordurile de subcontractare.
Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Cerinta nr. 7
Informatii privind asociatii (dupa caz).
Daca este cazul, se va prezenta lista asociatilor.Ofertantului declarat castigator i se va solicita, la momentul semnarii contractului de servicii, contractul (conventia) de asociere, care se
intocmeste in conformitate cu formularul F17. Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Cerinta nr. 1
Se solicita certificarea dupa unul din standardele seriei ISO 9001 sau echivalent; Certificarea trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant/ofertant asociatin parte.Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Cerinta nr. 2
Se solicita certificarea dupa unul din standardele seriei ISO 14001:2005, sau echivalent, pentru implementarea si mentinerea in prezent a unui Sistem de Management de Mediu, recunoscuta la nivel international ;
Documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant/ofertant asociatin parte.Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Cerinta nr. 3 Se solicita certificarea dupa unul din standardeleseriei ISO 27001/2006, sau echivalent, pentru implementarea si mentinerea in prezent a unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei, Documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant/ofertant asociatin parte.Documentele vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant apoi se vor depune scanat si semnat cu semnatura electronica, in SEAP, la sectiunea Documente de calificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta cel putin un contract de servicii similare (se pot prezenta doar partile relevante din contract), care sa indeplineasca cerintele de experienta solicitate. In cazul in care activitatile similare s-au derulat in mai multe contracte, ofertantii pot prezenta si contracte distincte ca experienta similara. Contractele vor fi insotie de scurte descrieri precum si de alte documente emise de beneficiarii serviciilor/ anexe ale contractelor prezentate/rapoarte de control, din care sareiasa experienta similara solicitata. In cazul in care beneficiarul serviciilor este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstarea experientei similare solicitate se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Se vor prezenta documentele solicitate conform celor precizate in coloana din stangaSe va prezenta un certificat constatator/document constatator/proces-verbal de receptie a serviciilor, conform celor precizate in coloana din stangaOperatorul economic declarat castigator, va prezenta pentru managerul de proiect si o recomandare nominala din partea beneficiarului proiectului de control prin teledetectie sau de controlul calitatii teledetectiei la care a fost manager de proiectPentru fiecare din persoanele nominalizate se vor prezenta CV-uri (in format EuroPass, conform modelului atasat), prin care sa se faca dovada ca acestia indeplinesc cerintele minime de calificare si experienta solicitate;Din CV-uri trebuie sa reiasa: - Denumirea, Beneficiarul si Perioada de realizare a contractului/proiectului in care a acumulat experienta solicitata prin prezenta fisa de date;
- Cursuri absolvite, insotite de certificatele/diplomele aferente (specifice experientei solicitate prin prezenta fisa de date);
- Locul actual de munca, Personalul de specialitate care va fi implicatin realizarea acestui contract este necesar sa fie angajat cu forme legale in cadrul firmei ofertante. In acest sens, ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca personalul de specialitate care va fi folosit in realizarea acestui contract este angajat, in cadrul firmei, cu forme legale si ca orice substituire de personal se va face cu personal de aceeasi pregatire sau pregatire superioara.In cazul in care expertii propusi pentru indeplinirea contractului nu sunt angajati ai ofertantului, se va prezenta un angajament al acestora prin care se angajeaza sa participe la proiectul care face obiectul prezentului contract. In situatia in care ofertantul este declarat castigator, acesta va incheia contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi si le va prezenta autoritatii contractante inainte de semnarea contractului.CV-urile vor fi semnate de catre titular pe proprie raspundere si insusite, sub semnatura si stampila, de catre firma ofertanta.Se vor prezenta documentele solicitate conform celor precizate in coloana din stangaOfertantii vor prezenta, pentru fiecare lot in parte, Formularul F16 din Sectiunea Formulare.Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate echipamentele solicitate se poate prezenta un contract/precontract de inchiriere sau prezentarea unui angajament in acest sens.Se vor prezenta documentele solicitate conform celor precizate in coloana din stangaSe va prezenta un document (certificat constatator/contract de inchiriere/precontract de inchiriere) din care sa reiasa ca ofertantul detine sediu/puncte de lucru pe teritoriul Romaniei in care isi va desfasura activitateacare face obiectul prezentei achizitii. Aceasta solicitare esteobligatorie doar pentruofertantul declarat castigator.Se vor prezenta documentele solicitate conform celor precizate in coloana din stangaDaca este cazul, se va prezenta lista cuprinzand subcontractantii (completare formular D din sectiunea formulare).Se va prezenta documentul solicitat conform celor precizate in coloana din stanga.Daca este cazul, se va prezenta lista asociatilor.Se va prezenta documentul solicitat conform celor precizate in coloana din stangaSe va prezenta certificatul ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor conform celor precizate in coloana din stangaSe va prezenta certificatul ISO 14001:2005, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor conform celor precizate in coloana din stanga.Se va prezenta certificatul ISO 27001/2006, sau echivalent sau certificatul ISO 17799:2006, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor conform celor precizate in coloana din stanga
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
564/26.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici respectivi clarificariprin intermediul SEAP, respectiv se va solicita reofertarea pretului, prin incarcarea in SEAP a unui document care sa contina o noua propunere financiara imbunatatita.2. Acordul-cadru se incheie cu un numar de trei operatori economici, iar atribuirea contractelor subsecvente se realizeze prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari aiacordului-cadru. Reluarea competitiei se va concretiza prinreofertarea preturilor si eventual a conditiilor tehnice de realizare a serviciilor respective, numai in sensul imbunatatirii acestora.In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul/invitatia de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a) fie de a anula procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru;b) fie de a continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.3. Ofertantii declarati castigatorivor prezenta dupa primirea comunicarilor oferta financiara in original . Oferta financiara va fi prezentata conform formularului F8 care va fi insotit de o anexa in care este prevazut pretul defalcat pe fiecare tip de serviciu4. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).5. Daca este cazul ofertantii vor indica in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.6.Alte informatii privind acordul-cadru: -acordul-cadru reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre autoritatea contractanta si operatorul economic, al carui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod specialin ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.-Acordul-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acordului-cadru se vor atribui contracte subsecvente sau comenzi care constituie temei legal pentru plata, in functie de necesitatile autoritatii contractante. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata perioada de valabilitate a acordului-cadru, conditionat de existenta creditelor bugetare aprobate.-Contractele subsecvente se vor atribui numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare din acordul-cadru.-Operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent/comanda si care nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria culpa, va suferi consecintele prevazute in acordul-cadru pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel. +40 213054975/+40 213054976, Email: [email protected], Fax: +40 213150305/+40 213054835, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer