Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de achizitie si procesare seismica 2D


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.655.836 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Prospectiuni SA Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 4644/31.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 2572
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Unirii Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Bolchis Cecilia, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de achizitie si procesare seismica 2D
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: Perimetrele de explorare concesionate de catre Romgaz.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prospectiune seismica 2D
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74271000-9 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 655, 835RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13 Denumirea: servicii de achizitie si procesare seismica 2D
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Prospectiuni SA Bucuresti
Adresa postala: str. Caransebes, nr. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012271, Romania, Tel.0213196612, Fax: 0213196656
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24655835.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anuntul de intentie a fost transmis catre M.O. al Romaniei, Partea a VI-a in data de 19.12.2006, fapt ce permite conform art. 75, al (2) si (4) din OUG nr. 34/2006, reducerea perioadei cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare si data limita de depunere a ofertelor cu 23 de zile.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I C Bratianu nr 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 551018, Romania, Tel.0258810285, Fax: 0258810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Licitatii - SNGN Romgaz SA
Adresa postala: str. Unirii, nr 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Tel.0269201940, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2007 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer