Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE ACORDARE A UNUI IMPRUMUT BANCAR IN VALOARE DE 1.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR DE FINANTARE PENTRU INVESTITIA:? MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MAC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
576.250 RON

Castigatorul Licitatiei: CEC Bank SA
Anunt de atribuire numarul 140173/05.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133500
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL MACIN (PRIMARIA ORASULUI MACIN)
Adresa postala: Macin, Str. Florilor nr.1, jud. Tulcea, Localitatea: Macin, Cod postal: 825300, Romania, Punct(e) de contact: Mandra Ionut, Tel. +4 0240571354, Email: [email protected], Fax: +4 0240571102, Adresa internet (URL): www.primariaorasuluimacin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE ACORDARE A UNUI IMPRUMUT BANCAR IN VALOARE DE 1.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR DE FINANTARE PENTRU INVESTITIA: ? MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Orasul Macin, str. Florilor, nr. 1, cod postal: 825300, judetul Tulcea.
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ACORDARE A UNUI IMPRUMUT BANCAR IN VALOARE DE 1.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR DE FINANTARE PENTRU INVESTITIA: ? MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
576, 250RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S213-352512din06.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 928 Denumirea: Contract de prestari servicii bancare
V.1) Data atribuirii contractului 24.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEC Bank SA
Adresa postala: Calea Victoriei 13, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030022, Romania, Tel. 0213111119, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0213110726;0213123159, Adresa internet (URL): www.cec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 576250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de interventie 3.1 ? Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate , cod SMIS 32645
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale: autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, invederea departajarii ofertelor. Contractul de achizitie publica se va incheia, numai dupa ce autoritatea contractanta va obtine avizul favorabil alComisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor H.G. nr. 9/2007 privindconstituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, modificata si completata prin HG nr.145/13.02.2008;In cazul neindeplinirii conditiei amintite, respectiv in cazul in care contractarea creditului nu va fi autorizata, autoritatea contractanta neobtinandavizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, contractul de credit nu va fi incheiat cu ofertantul ce va fi declarat castigator.Contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat constituie informatie de interes public si, in consecinta, nu va fi supus reglementarilorprivind secretul bancar. Aceste specificatii vor constitui alaturi de altele, clauze obligatorii ale contractului de achizitie publica. Incheiereacontractului se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin legea 109/2008.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected].ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Macin
Adresa postala: Str. Florilor, nr. 1, Localitatea: Macin, Cod postal: 825300, Romania, Tel. +4 0240571354, Email: [email protected], Fax: +4 0240571102, Adresa internet (URL): www.primariaorasuluimacin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2013 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer