Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare credit revolving (linie de finantare revolving) in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea cofinantarii obiectului de investitii " Reabilitare si modernizare drum de centura si strazi adiacente", din cadrul proiectului "Dezvoltare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
771.000 RON

Castigatorul Licitatiei: BANCA DE EXPORT IMPORT AROMANIEI EXIMBANK SA , AGENTIA CRAIOVA
Anunt de atribuire numarul 145029/24.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141095
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Turnu Magurele
Adresa postala: str. Republicii, nr.2, Turnu Magurele, Teleorman, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Mitrofan, Tel. +40 247416451, Email: [email protected], Fax: +40 247416453, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare credit revolving (linie de finantare revolving) in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea cofinantarii obiectului de investitii " Reabilitare si modernizare drum de centura si strazi adiacente", din cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru o economie valoroasa ? drumul transfrontalier Turnu Magurele ? Nikopole- D.R.I.V.E.? .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Turnu Magurele, jud. Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Linie de credittip revolvingin valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea cofinantarii obiectului de investitii " Reabilitare si modernizare drum de centura si strazi adiacente", din cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru o economie valoroasa ? drumul transfrontalier Turnu Magurele ? Nikopole- D.R.I.V.E.? .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
771, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20774/25.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S140-244231din20.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32264 Denumirea: Acordarea unui credit de tip revolving in valoare de 10000000 lei
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BANCA DEEXPORTIMPORT AROMANIEI EXIMBANK SA , AGENTIA CRAIOVA
Adresa postala: judetul Dolj, Craiova , strada Mihai Viteazu , bloc 5, parter, Localitatea: craiova, Cod postal: 200417, Romania, Tel. 0251416748, Fax: 0251413495
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 771000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care nr. de candidati care indeplinesccriteriile de preselectie este mai mic decat nr. minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplinesc criteriile de preselectie .2.In situatia in care se constata ca ofertele finale clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Primariei Municipiului Turnu Magurele
Adresa postala: str. Republicii nr. 2, jud. Teleorman, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Tel. +40 247416451, Email: [email protected], Fax: +40 247416453
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2013 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer