Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare de credit ? linie de finantare revolving, in vederea finantarii unor investitii de interes public local


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.861.900 RON

Castigatorul Licitatiei: Unicredit Tiriac Bank S.A.
Anunt de atribuire numarul 145770/13.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144266
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Bistrita
Adresa postala: p-ta Centrala nr. 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Punct(e) de contact: Bistrita, Piata Centrala, nr.1, Serviciul Achizitii, Tel. +40 263237323/+40 263223923, In atentia: Mihut Albina, Email: [email protected], Fax: +40 263237323/+40 263224706, Adresa internet (URL): http: //www.primariabistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare de credit ? linie de finantare revolving, in vederea finantarii unor investitii de interes public local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Bistrita
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de acordare de credit ? linie de finantare revolving, in vederea finantarii unor investitii de interes public local, in conformitate cu cerintele din Documentatia descriptiva.Lotul 1: credit in valoare de 20.000.000 leiLotul 2: credit in valoare de 20.000.000 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 861, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S158-276210din16.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9/L/11.02.2014 Denumirea: LOT IServicii de acordare de credit-linie de finant revolving
V.1) Data atribuirii contractului 11.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Unicredit Tiriac Bank S.A.
Adresa postala: Str. Ghetarilor nr. 23-25, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014106, Romania, Tel. +40 212002388/+40 212002383, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212001642, Adresa internet (URL): www.unicredit-tiriac.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11445500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6584400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 10/L/11.02.2014 Denumirea: LOT IIServicii de acordare de credit-linie de finantare revolving
V.1) Data atribuirii contractului 11.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Unicredit Tiriac Bank S.A.
Adresa postala: Str. Ghetarilor nr. 23-25, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014106, Romania, Tel. +40 212002388/+40 212002383, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212001642, Adresa internet (URL): www.unicredit-tiriac.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11445500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6277500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, care se va descarca gratuit de la adresa: www.digisign.ro/servicii/digisigner/. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure protejarea informatiilor considerate de ofertant ca fiind confidentiale (secret comercial si protejare intelectuala), acesta va mentiona elementele din cadrul ofertei considerate confidentiale.Numarul de operatori economici preconizat-minim 3.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi preselectati.Important: In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia administratie publica, juridic din cadrul Primariei Municipiului Bistrita
Adresa postala: Piata Centrala Nr.6, Judetul Bistrita Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420040, Romania, Tel. +40 263223923, Fax: +40 263231046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer