Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de actualizare, asistenta tehnica si suport pentru statii de lucru, servere de fisiere si servere de mail


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.016 EUR

Castigatorul Licitatiei: AXEL SOFT IT GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144004/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Adresa postala: Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr 74, bl J3b, tronson II+III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Punct(e) de contact: VALENTIN VLADU, Tel. +40 0213160809, Email: [email protected], Fax: +40 0213160808, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de actualizare, asistenta tehnica si suport pentru statii de lucru, servere de fisiere si servere de mail
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul central al ONRC si 42 oficii ale registrului comertului din orasele resedinta de judet
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de actualizare (update), asistenta tehnica si suport pentru statii de lucru, servere de fisiere si servere de mail;Servicii de actualizare (inclusiv reinnoire licente, daca este cazul) semnaturi si software antivirus, asistenta tehnica si suport pentru statii de lucru, servere de fisiere si servere de mail.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72540000-2 - Servicii de actualizare informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 015.93EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 117109
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 469626 Denumirea: Servicii de actualizare, asistenta tehnica si suport
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXEL SOFT IT GROUP S.R.L.
Adresa postala: str.Valea Parcului, nr. 20, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Tel. +4 021 3171352; 0213171351, Email: [email protected] ; [email protected], Fax: +4 021 3171351, Adresa internet (URL): www.axelsoft.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1015.93 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 4, 590.78 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Aplicarea procedurii de negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt de participare s-a facut cu respectarea conditiilor prevazute la art.122 lit j din OUG 34/2006. ONRC a precizat in anuntul de participare la licitatia deschisa, faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare; Contractul de servicii initial a fost atribuit prin procedura licitatie deschisa. Anunt de participare nr 117109/16.03.2011; Anunt de atribuire pentru procedura licitatie deschisa: 109653/30.06.2011. Valoarea contractului a fost calculata ca echivalentul in lei a 1015.93 euro, fara TVA, curs euro afisat de BNR in data de 29.01.2014 1 euro = 4.5188 lei. Plata se face in lei curs BNR din ziua facturarii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-dul Unirii nr 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Adresa postala: B-dul Unirii nr 74, Bl J3B, tronson II+III, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Tel. +40 0213160809, Email: onr[email protected], Fax: +40 0213137334, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer