Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de actualizare cadastru energetic si imobiliar inclusiv intocmirea, actualizarea si avizarea documentatiilor cadastrale de carte funciara si Asistenta tehnico-juridica de specialitate in domeniul cadastrului pentru demararea si derularea procedur


Anunt de participare (utilitati) numarul 133950/15.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii, Tel. +40 212038235, In atentia: Rodica BOBOC - rboboc @nuclearelectrica.ro, Email: [email protected], Fax: +402 12031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Adresa postala: Str. Polona nr.65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010904, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 212038235, In atentia: Rodica Boboc, Email: [email protected], Fax: +40 212031315
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala ce desfasoara activitati relevante in sectorul de utilitati ?energie?
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de actualizare cadastru energetic si imobiliar inclusiv intocmirea, actualizarea si avizarea documentatiilor cadastrale de carte funciara si Asistenta tehnico-juridica de specialitate in domeniul cadastrului pentru demararea si derularea procedurilor in vederea obtinerii terenului aferent Depozitului Final de Deseuri Slab si Mediu Active (DFDSMA)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul Prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 750, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 12 luni ; Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza a fi atribuit: 1.078.822, 50 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de actualizare cadastru energetic si imobiliar pentru terenurile si cladirile proprietate CNE Cernavoda inclusiv intocmirea documentatiilor cadastrale de carte funciara si Asistenta tehnico-juridica de specialitate in domeniul cadastrului, publicitatii imobiliare, urbanism si amenajarea teritoriului, pentru demararea si derularea activitatilor necesare in vederea obtinerii de la actualii proprietari, prin procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica conform Legii nr.255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin alte proceduri legale a terenului necesar viitorului amplasament al Depozitului final de deseuri slab si mediu active (DFDSMA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoare estimata min. a Ac. cadru fara TVA: 2.320.000, 00 Lei; Val. estimata max. AC fara TVA: 2.750.000, 00 Lei ; Cant. estim. minima AC: 3.080 ha; 10.370 ore; 32 buc doc.teren; 320 buc doc. cladiri/apart., detaliate conf.? Lista serv. anexata;Cant. estim. max. AC.: 3.585 ha; 12.280 ore; 40 buc doc.teren; 400 buc doc. cladiri/apart., detaliate conf.? Lista serv.anexata; Val. estimata a celui mai mare contr. subsecv. care se anticipeaza ca va fi atribuit fara TVA este de 1.078.822, 50 Lei.
LISTA SERVICIILOR: 1.Servicii de actualizare cadastru energetic si imobiliar pt CNE Cernavoda, intocmirea, actualizarea si avizarea doc. cadastrale: 1.1 Lucrari topo-geodezice privind actualizarea suprafetelor ce au suferit schimbari majore ale detaliilor planimetrice: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min. 145 ha; max. 180 ha, Cant. pe AC (48 luni): min. 580 ha; max. 720 ha.
1.2. Lucrari topo-geodezice privind actualizarea suprafetelor care au suferit schimbari minore ale detaliilor planimetrice: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min. 90 ha; max. 120 ha, Cant. pe AC(48 luni): min. 360 ha; max. 480 ha.
1.3 Lucrari topo-geodezice ptsupraf. fara schimbari ale detaliilor planimetrice: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.435 ha; max. 480 ha, Cant. pe AC (48 luni): min. 1740 ha; max.1920 ha.
1.4 Doc. de carte funciara pentru: a) terenuri : Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.8 buc.; max. 10 buc., Cant. pe AC (48 luni): min. 32 buc.; max. 40 buc.b) cladiri, apartamente: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.80 buc.; max. 100 buc., Cant. pe AC (48 luni): min. 320 buc.; max. 400 buc.
2. Asist. tehnico-juridica de specialitate in domeniul cadastrului, publicitatii imobiliare, urbanism si amenajarea teritoriului, in vederea demararii si derularii actiunilor necesare ptobtinereade la actualii propr, a terenului necesar pt realizarea viitorului Depozit Final de Deseuri Slab si Mediu ActiveFDSMA):
2.1 Identificarea planurilor parcelare aferente amplasamentului DFDSMA: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.120 ore; max. 180 ore, Cantitatea pe AC (48 luni): min. 120 ore; max. 180 ore2.2 Documentatii cadastrale ale planurilor parcelare neavizate: Cant. pe un contr. Subsecv. (12 luni): min.70 ha; max. 80 ha, Cantitatea pe AC (48 luni): min.70 ha; max. 80 ha;
2.3 Doc. tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului, parte din varianta finala a studiului de fezabil.si lista cu proprietarii(pers.fizice sau juridice) imobilelor din zona afectata de expropriere: Cant. pe un contr. Subs.12 luni): min.1200 ore; max. 1400 ore, Cant. pe AC (48 luni): min. 1200 ore; max. 1400 ore
2.4 Doc.tehnico-jurid. pt avizarea si aprob. scoaterii definitive din circuitul agricol si din fondul forestier national a terenurilor necesare viitorului amplasament al DFDSMA: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.800 ore; max. 1000 ore, Cant.pe AC (48 luni): min. 800 ore; max. 1000 ore
2.5 Planul topografic care contine coridorul de expropriere si depunerea acestuia la ANCPI, pt avizare si receptionare: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.85 ha; max. 100 ha, Cant. pe AC (48 luni): min.85 ha; max. 100 ha
2.6 Documentatii tehnice de urbanism/amenajarea teritoriului necesare ptobtinerea acordurilor, avizelor si ordinelor de la diverse ministere, agentii, etc. si depunerea lor la institutiile respective in vederea obtinerii acordurilor si avizelor necesare: Cant. pe un contr. Subsecv. (12 luni): min.650 ore; max. 800 ore, Cant. pe AC (48 luni): min. 650 ore; max. 800 ore2.7 Documentatii de urbanism si, depunerea lor la ANCPI pt avizare si receptie, in vederea intocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si pt actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al localitatilor si zonelor prin care trece coridorul de expropriere: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.300 ore; max. 450 ore, Cant. pe AC (48 luni): min.300 ore ; max. 450 ore2.8Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al localitatilor si zonelor afectate de expropriere: Cant. pe un contr. Subsecv. (12 luni): min.300 ore; max. 450 ore, Cantitatea pe AC (48 luni): min.300 ore; max. 450 ore
2.9 Planul de amplasament al obiectivului respectiv si depunerea lui la OCPI Constanta ptavizare si receptie: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min. 85 ha; max. 100 ha, Cant. pe AC (48 luni): min. 85 ha; max. 100 ha
2.10Bornarea amplasamentului: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni); min. 75 ha; max. 85 ha, Cant. pe Acordul Cadru (48 luni): min. 75 ha; max. 85 ha
2.11 Doc. cadastrale pt bunurile imobile: Cant. pe un contr. Subsecv.(12 luni): min. 85 ha; max. 100 ha, Cantitatea pe durataAC (48 luni): min. 85 ha; max. 100 ha
2.12 Asistenta tehnica de specialitate pt probleme de cadastru: Cant.pe un contr. Subsecv.(12 luni): min.1750 ore; max. 2000 ore, Cantitatea pe AC (48 luni): min. 7000 ore; max. 8000 ore
Valoarea estimata fara TVA: 2, 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 50.000 Lei si va avea o valabilitate de 90 de zile de la data limita limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de participareAutoritatea contractanta va restitui, fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura, in conformitate cu prevederile art. 88 din HG 925 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care garantia de participare nu este prezentata la data si ora deschiderii ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita conform conditiilor de mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa la sedinta de deschidere.Nota: In cazul in care un ofertant depune contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) si aceasta contestatie este respinsa in totalitate de catre CNSC, atunci autoritatea contractanta va retine contestatarului, din garantia de participare depusa, suma de 6.530 lei, calculata in conformitate cu prevederile art.278¹ din OUG nr.34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara de buna executie (Formular III.1.1.b) sau printr-un alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Instr. de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei pers. garantate, in conf. cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza decl. acestuia cu privire la culpa pers. garantate. Ofertantul care se incadreaza in categ. intreprind. mici si mijlocii conf. OG 27/2006 si Legii 346/2004 si este declarat castigator benef. de o reducere cu 50% a val. garantiei de buna executie a contract. subsecvent. Pt. a benef. de acest drept trebuie sa includa in oferta Form. III.1.1.a).1÷III.1.1.a).5, dupacaz.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii SNN S.A.- cheltuieli deproductie CNE Cernavoda
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A) Declaratii ale Operatorilor economici privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006: Se completeaza Formularul III.2.1.a de catre Ofertant. Declaratia se depune in original.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
B) Declaratii ale Operatorilor economici privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006:
Se completeaza Formularul III.2.1.b de catre Ofertant.
Declaratia se depune in original.
La Formularul III.2.1.b se vor anexa:
¦ Certificat de sarcini fiscale, valabil la data deschiderii ofertelor, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. ;
¦ Certificat de sarcini fiscale, valabil la data deschiderii ofertelor, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
b) pentru persoane juridice / fizice straine:
¦ documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local din tara sa insotite de traducerea autorizata in limba romana.Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau ?copie conforma cu originalul?.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c) Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.
C) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.314/2010: Se completeaza Formularul III.2.1.c de catre Ofertant si dupa caz: de catre Ofertanti asociati. Declaratia se depune in original.
D) Declaratii ale Operatorilor economici privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.509/2011: Se completeaza Formularul III.2.1.d.Declaratie pe propria raspundere a Ofertantului si dupa caz: a Ofertantului asociat, a Subcontractantului, a Tertului sustinator ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute de art. 69¹ din OUG34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
Dumitru Dina ? Director Directia Dezvoltare Strategie si Ec. Elena Negulici ? Director Economic
Comisia de evaluare: Rodica Boboc, Dorina Gherlan, Aneta Greceanu, Ortenzia Dutu, Georgeta Ionescu, Manuaela Pasca, Marius Marcuta, Ancuta Chitoiu, Gianina Daineanu, Adina Stoian.
Declaratia se depune in original.
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care se afla intr-una de situatiile prevazute de art. 69¹ din OUG34/2006 este exclus din procedura de atribuire. Cerinta nr.1
Certificat constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), pe numele Operatorului economic: a) pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele Ofertantului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului, respectiv a Ofertantului asociat, daca este cazul unei oferte comune.
Certificatul constatator trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor si trebuie sa fie emis cu max. 30 zile inainte de data de deschidere a ofertei precizata in anuntul de participare. Vor fi calificati doar operatorii economici care au in domeniul de activitate prestarea de servicii ce fac obiectul achizitiei.
b) pentru persoane juridice /fizice straine
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident, pe numele Ofertantului, Ofertantului asociat - pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare, daca este cazul unei oferte comune.
Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
Pentru a fi luate in considerare documentul / documentele se vor prezenta insotite de traducerea legalizata in limba romana.Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele Ofertantului asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele privind capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Bilantul contabil la 31.12.2010 al Ofertantului/Ofertantilor asociati vizat si inregistrat de organele competente
Cerinta 2
Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului acordului cadru in ultimii trei ani a Ofertantului / Asociatiei formate ori, dupa caz, de catre Tertul sustinator financiar.
Se accepta ofertanti/ofertanti asociati ori tert sustinator care au cifra medie anuala de afaceri in domeniul de activitate minim 1.300.000 Lei.
(Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit este de 1.078.822, 50 Lei).
Sustinerea financiara
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei invocate, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele finanaciare invocate.
Oferta comuna
(Situatia economica si financiara)
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
1.Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul va prezenta copie dupa un contract similar sau dupa mai multe contracte similare a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 650.000 lei, impreuna cu recomandarile favorabile de la beneficiarii de servicii.
Cerinta 2
2. Informatii privind dotarile tehnice necesare pentru prestarea serviciilor
Lista de dotari tehnice cu echipamente si logistica necesare pentru executarea lucrarilor cadastrale si a determinarilor fotogrametrice, atat pe teren, cat si la birou (masuratori topo-geodezice, prelucrare date, elaborare de planuri si ortofotoplanuri, etc.) inclusiv dovada verificarii metrologice, in perioada de valabilitate, pentru echipamentele folosite.
Cerinta 3
3. Informatii privind personalul tehnic de specialitate
Cerinta 4
4. Informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor solicitate, care sa contina urmatoarele pozitii:
- Manager de proiect care sa fi derulat cel putin 1 proiect similar cu serviciile solicitate la punctele a) si b) dincaietul de sarcini;
- Specialist in fotogrammetrie;
- Specialist in proiecte de realizare de baze de date spatiale;
-Minim 10 operatori creare/procesare actualizare baze de date geospatiale
-Minim 6 operatori pentru masuratori terestre
- Expert tehnico-judiciar care sa fi derulat cel putin un proiect similar cu serviciul solicitat la pozitia b) din caietul de sarcini;Dovada ca personalul firmei este autorizat pentru acces la informatii clasificate de nivel ?SECRET DESERVICIU?, si trebuie sa indeplineasca conditiile necesare autorizarii pentru acces la informatii clasificate nivel ?SECRET?, conform Legii nr.182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectiainformatiilor clasificate.
Cerinta 5
5. Ofertantul va face dovada ca este persoana juridica autorizata de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).
(conform Legii nr.7/1996a cadastrului si publicitatii imobiliare si Ordinului ANCPI NR.107/2010 pentru aprobarea ?Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane sau ale unui alt stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei?)).
6. Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent valabil la data deschiderii ofertelor, pe numele Ofertantului
Angajament ferm al persoanei care asigura sustinerea privind capacitatea tehnica si/sau profesionala incheiat in forma autentica, daca este cazul
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autenica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze:
Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia.
Oferta comuna
(Capacitatea tehnica si profesionala)
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 1
Certificarea ISO 9001-2008 sau echivalent
Cerinta nr.2
Certificatul ISO 14001/2005 sau echivalent, privind implementarea si mentinerea unui Sistem pentru managementul de mediu, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TD # 25522, PA # 25522-1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.04.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2012 11:00
Locul: Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., Str. Polona nr.65, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru compararea ofertelor financiare se va lua in considerare pretul total (fara TVA) al acestora. In situatia in care exista doua sau mai multe oferte financiare cu acelasi pret si acesta este pretul cel mai scazut ofertat, autoritatea contractanta va aplica prevederile art 254 din OUG 34/2006. Daca si in acest caz exista oferte cu acelasi ?cel mai mic pret ofertat?, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi prezentarea de noi oferte financiare in plic inchis.Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazutPentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: https: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal, conform cu prevederile art. 256² din OUG 34/2006, cu modificari si completari.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica SA, Departamentul Achizitii
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Email: [email protected], Fax: +40 212031315
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2012 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer