Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de administrare imobile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.967.149 RON

Castigatorul Licitatiei: SALSERV ECOSISTEM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146096/08.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144156
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Stanoiu, Tel. +40 311323245, In atentia: Sorin Stanoiu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetra
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de administrare imobile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de administrare imobile.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 967, 148.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S168-291831din30.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Servicii de administrare imobile
V.1) Data atribuirii contractului 29.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SALSERV ECOSISTEM S.R.L.
Adresa postala: str. Barca, nr. 6, bl. M 190, sc. 1, et. 6, ap. 38, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051174, Romania, Tel. 456.24.86, Email: [email protected];[email protected], Fax: 456.24.86
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4761600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2967148.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu punctaje egale, clasate pe primul loc, va fi desemnata ca?tigatoare oferta a carei propunere financiara a obtinut cel mai mare punctaj. In caz de egalitate totala a punctajelor obtinute de ofertele clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita noi oferte de pret, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta a obtinut cel mai mare punctaj.Solicitarile de clarificari se vor formula de catre operatorii economici interesati, in scris, prin fax la +40 213158294.Raspunsul la solicitarile de clarificari adresate vor fi publicare in SEAP sub forma unui fisier electronic distinct atasat anuntului de participare.Autoritatea contractanta va transmite solicitarile de clarificare stabilite de catre comisia de evaluare, pe parcursul evaluarii ofertelor, prin fax sau e-mail.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti) - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii , nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei- Directia Juridica
Adresa postala: Str. Doamnei, nr. 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 3158087, Fax: +40 03126484
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer