Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de alimentare cu apa rece la C.T.Z. - "Casa Presei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
158.760 RON

Castigatorul Licitatiei: Regia Autonoma Administratia Patrimoniului de Stat - Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea fondului Imobiliar
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 89411/16.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0372.148.000, In atentia:  Ing. Vasile Burlacu, Email:  [email protected], Fax:  021.312.62.03 / 021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de alimentare cu apa rece la C.T.Z. - "Casa Presei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Munivipiul Bucuresti
Str: Baiculesti nr 2, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentarea cu apa recela CTZ Casa Presei Libere - obiectiv de grad zero, care necesita dubla alimentare din puturile de mare adancime.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65100000-4 - Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
158, 760RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
111/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 193 Denumirea: Servicii de alimentare cu apa rece la C.T.Z. Casa Presei Libere
V.1) Data atribuirii contractului 5/31/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului de Stat - Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea fondului Imobiliar
Adresa postala:  Str: Fabrica de Glucoza nr. 3A, Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020331, Romania, Tel. 021.409.12.05, Fax:  021.409.12.33
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 158760.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 004021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  00 4 021.332.12.40, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt aplicabile prevederile din Codul de Procedura Civila -art.286/OUG34
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str. Cavafii Vechi, nr. 15, sector 3, etaj VII, camera 73, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030864, Romania, Tel. 021-326.26.53, Email:  [email protected], Fax:  021.326.26.54, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2010 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer