Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de ambulanta (dializatii)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
60.372 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UMAN SERV SRL-VALCEA
Anunt de atribuire numarul 105333/06.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
Adresa postala:  Mun.Rm. Valcea Str. Calea lui Traian nr.201 - Jud. Valcea, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240277, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii -Publice, Tel. 0250/748001/int.318, In atentia:  Oprea Angela, Email:  [email protected], Fax:  0250/746989, Adresa internet (URL):  www.sjv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de ambulanta (dializatii)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Rm.Valcea str. Calea lui Traian 201
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de ambulanta (dializatii)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85143000-3 - Servicii de ambulanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
60, 372RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15764
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15764 Denumirea: Transport ambulanta-dializa
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UMAN SERV SRL-VALCEA
Adresa postala:  Mun.Rm. Valcea Str. Ionel Geanta nr.12, Localitatea:  Rm.valcea, Cod postal:  1000, Romania, Tel. 0250/738435, Fax:  0250/738435
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60372.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60372.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In data de 10.11.2009 am initiatprocedura , ,licitatie deschisa?cu anunt de participare nr.89110/20.10.2009 implicitanuntul de atribuire nr.72853/24.11.2009Pe data de 21.05.2010 am lansat in SEAP, initiind procedura, ,cerere de oferta?ptr. Servicii transport medicalizat si nemedicalizat pentru pacienti, altele decat cele de urgenta. CPV: 85143000-3 cu, ,invitatia de participare? nr.253602 insa pe data de 07.06.2010 se anuleaza.Motive anulare: Observatii: Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, a primit in baza unui contract de sponsorizare un autoturism destinat transportului pacientilor dializati , urmand sa efectuere transportul acestora in regie proprie. In acest caz serviciile solicitatenu se mai justifica, motiv pentru care autoritatea contractanta a dispus anularea procedurii.Inperioada necesaraorganizariitransportuluipacientilorin regie proprie, respectiv ?inscriereain circulatieaautoturismuluimentionat anteriora fost nevoie de contractareaacestorserviciit pentru o perioada limitata de timp . ?
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Valcea
Adresa postala:  Str.Scuarul Revolutiei nr.1, Localitatea:  Rm.Valcea, ,Cod postal:  1000, Romania, Tel. 0250/732207., Email:  [email protected], Fax:  0250/732207.
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala:  Mun.Rm.Valceastr. Calea lui Traian nr.201, Localitatea:  Rm.Valcea, Cod postal:  240277, Romania, Tel. 0250/748001, Email:  [email protected], Fax:  0250/746989, Adresa internet (URL):  www.sjv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2011 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer