Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de analiza, proiectare, dezvoltare si implementare a platformei de e-learning pentru instruirea evaluatorilor ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
180.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HOLISUN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133127/05.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126160
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)
Adresa postala: an image Autoritatea Nationala pentru Calificari P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010155, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Eugen Zaharia, Tel. +40 213130050, In atentia: Alina Gavriliuc, Email: [email protected], Fax: +40 213130053, Adresa internet (URL): http: //www.anc.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de analiza, proiectare, dezvoltare si implementare a platformei de e-learning pentru instruirea evaluatorilor ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARIPiata Valter Maracineanu 1-3, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestare de Serviciide analiza, proiectare, dezvoltare si implementare a platformei de e-learning pentru instruirea evaluatorilor in vederea cresterii capacitatii de asigurare a managementului Cadrului National al Calificarilor. Platforma informatica va asigura programul de formare al personalului implicat in evaluarea calificarilor din invatamintul superior, conform Caietului de sarcini.Durata contractului este de 6 luni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S34-055028din18.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HOLISUN S.R.L.
Adresa postala: bld. Republicii, nr.17/3, judetul Maramure?, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430201, Romania, Tel. +40262226778, Fax: +40262226778
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013cu nr. contract POSDRU/86/1.2/S/61152
VI.2) Alte informatii
Intrucat procedura de atribuire este offline in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertatrea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Datele privind sustinerea, asocierea si subcontractarea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 actualizata.Atentie: - documentele prezentate, a caror valabilitate este expirata la data deschiderii ofertei, sunt considerate lipsa;
- in cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana;
- documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor;
- documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor.- ofertantul care prezinta garantia de participarela 50 % din valoarea solicitata, va prezenta o declaratiepe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.- urilor. Formular KConditii de participare la sedinta de deschidere: imputerniciri scrise din partea reprezentantilor autorizati.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala pentru Calificari
Adresa postala: Piata Valter Maracineanu nr.1-3, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010155, Romania, Tel. +40 213130050, Email: [email protected], Fax: +40 213130053
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2012 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer