Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de aprovizionare si distributie a produselor lactate si de panificatie pentru elevii claselor V-VIII din invatamantul de stat incepand cu data de 07.01.2008 pana la data perfectarii contractului aferent licitatiei deschise, judetul Buzau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.229.849 RON

Castigatorul Licitatiei: COMERCIAL SARAMIS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 34149/17.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Botezatu, Tel.0238/414112, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de aprovizionare si distributie a produselor lactate si de panificatie pentru elevii claselor V-VIII din invatamantul de stat incepand cudata de 07.01.2008 pana la data perfectarii contractului aferent licitatiei deschise, judetul Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Scoli generale aflate pe teritoriul judetului Buzau
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de aprovizionare si distributie a produselor lactate si de panificatie pentru elevii claselor V-VIII din invatamantul de stat incepand cudata de 07.01.2008 (data de la care beneficiaza elevii claselor V-VIII de programul lapte - corn) si pana la data perfectarii contractului aferent licitatiei deschise, organizate in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2002.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85312000-9 - Servicii de asistenta sociala fara cazare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 229, 848.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Aprovizionare si distributie produse lactate/de panificatie pentru elevi claselor V-VIII - zona I
V.1) Data atribuirii contractului 1/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMERCIAL SARAMIS S.R.L.
Adresa postala: Sat Gheraseni, Comuna Gheraseni, Localitatea: Gheraseni, Cod postal: 127245, Romania, Tel.0744493702, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238718313
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 318599.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4 Denumirea: Aprovizionare si distributie produse lactate/de panificatie pentru elevi claselor V-VIII - zona IV
V.1) Data atribuirii contractului 1/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MERIDIAN AGROIND S.R.L.
Adresa postala: Strada Focsani, nr. 1, Localitatea: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel.0745397362, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238562970
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 252021.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5 Denumirea: Aprovizionare si distributie produse lactate/de panificatie pentru elevi claselor V-VIII - zona V
V.1) Data atribuirii contractului 1/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MERIDIAN AGROIND S.R.L.
Adresa postala: Strada Focsani, nr. 1, Localitatea: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel.0745397362, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238562970
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 270242.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3 Denumirea: Aprovizionare si distributie produse lactate/de panificatie pentru elevi claselor V-VIII - zona III
V.1) Data atribuirii contractului 1/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMERCIAL SARAMIS S.R.L.
Adresa postala: Sat Gheraseni, Comuna Gheraseni, Localitatea: Gheraseni, Cod postal: 127245, Romania, Tel.0744493702, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238718313
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 258774.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2 Denumirea: Aprovizionare si distributie produse lactate/de panificatie pentru elevi claselor V-VIII - zona II
V.1) Data atribuirii contractului 1/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MERIDIAN AGROIND S.R.L.
Adresa postala: Strada Focsani, nr. 1, Localitatea: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel.0745397362, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238562970
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 130211.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractele au fost incheiate pe perioada determinata, pina la perfectarea celor aferente licitatiilor deschise cu faza finala electronica, organizate potrivit prevederilor OUG nr. 96/2002 si OUG nr. 34/2006. Procedurile de licitatie au fost anulate potrivit art, 209 alin (1) litera c) deoarece nu a fost depusa nicio oferta in cadrul procedurii, motiv pentru care contractele incheiate pe stare de urgenta au produs efecte pina la data publicarii prezentului anunt, moment in care a putut fi determinata si valoarea contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii pot formula contestatie in cel mult 10 zile de la luarea la cunostinta a actului considerat ilegal sau de lipsa emiterii unui act.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: Bd. N. Balcescu, nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel.0238/713010, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2008 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer