Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de arhitectura pentru constructii - S.F. Blocuri de locuinte pentru tineri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
69.675 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 2868/09.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 1591
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA BUSTENI
Adresa postala: BULEVARDUL LIBERTATII, NR.91, Localitatea: Busteni, Cod postal: 105500, Romania, Punct(e) de contact: SORINA ENE, Tel.0244-322005, In atentia: Mihai Petroi, Email: [email protected], Fax: 0244-320752, Adresa internet (URL): http: //www.orasul-busteni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de arhitectura pentru constructii - S.F. Blocuri de locuinte pentru tineri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Amplasamentele blocurilor de locuinte sunt pe raza orasului Busteni
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de arhitectura pentru constructii are ca obiectiv realizarea a doua S.F.-uri pentru blocuri de locuinte pentru tineri pe doua amplasamente, conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74222100-2 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
69, 675RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nr.1686/20.02.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3806 Denumirea: SF Bloc de locuinte pentru tineri - str Nestor Ureche fn
V.1) Data atribuirii contractului 4/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Stupca, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061042, Romania, Tel.434.18.23; 434.17.05, Email: [email protected], Fax: 434.18.20, Adresa internet (URL): www.consilierconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24675.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3805 Denumirea: SF Bloc de locuinte pentru tineri - str Aleea Parcului fn
V.1) Data atribuirii contractului 4/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Stupca, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061042, Romania, Tel.434.18.23; 434.17.05, Email: [email protected], Fax: 434.18.20, Adresa internet (URL): www.consilierconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala de Monitorizare a Achizitiilor Publice
Adresa postala: b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Prahova
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar nr.6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel.0244529107, Fax: 0244529107
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Busteni - Oficiul Juridic
Adresa postala: b-dul Libertatii nr.91, Localitatea: Busteni, Cod postal: 105500, Romania, Tel.0244322005, Fax: 0244320752
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2007 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer