Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica - blocuri sector 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.748.432 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC CONCRETE &DESIGN SOLUTIONS SRL - SC HACHIKO DESIGN SRL
Anunt de atribuire numarul 145528/22.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142041
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Adresa postala: Str. Parfumului Nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Tel. +40 3180336, In atentia: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 3180336, Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
PRIMARIE DE SECTOR
Activitate (activitati)
Altele: Servicii administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica - blocuri sector 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 3
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica - blocuri sector 3-Expertiza tehnica, Elaborare Audit Energetic, DALI, DTAC si Proiect tehnic pentru reabilitarea termica a blocurilor, Certificat de performanta energetica si Asistenta tehnica pe durata derularii procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice pentru fiecare bloc pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor la aceste blocuri.Cheltuielile diverse si neprevazute care vor fi specificate de prestatorii de servicii in devizul general nu vor depasi 10% conform standardului de cost HG 363/2010. Nu se accepta diverse si neprevazute pentru prestatorii de servicii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 748, 433.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S152-265090din07.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10755 Denumirea: Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiect de reabilitare termica
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC CONCRETE &DESIGN SOLUTIONS SRL - SC HACHIKO DESIGN SRL
Adresa postala: Str.Biserica Amzei nr.19, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010392, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 48748433.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48748433.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cuminim 3 maxim 10 operatori economici.In situatia in care exista doi sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.In cazul in care ofertantii aflati pe locurile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9si 10 vor oferta preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea, insa clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locuri superioare. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti - Directia Investitii si Achizitii
Adresa postala: str.Parfumului nr.2-4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Tel. +40 3180336, Fax: +40 3180336
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2013 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer