Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.821.175 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Anunt de atribuire numarul 145271/18.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142855
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A.
Adresa postala: B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0248625050, In atentia: MIHAI VIOREL BURCUS, Email: [email protected], Fax: +40 0248223540, Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Obiectivele operatorului si prestatorului.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare privind: -asigurareabunurilor din patrimoniul societatii (cladiri si continut) - anexa nr. 1, -asigurareabunurilor aflate in exploatarea societatii - anexa nr. 1, -asigurareade accidente a personalului - anexa nr. 2, -asigurarea de raspundere civila profesionala a conducatorilor societatii (membrii ai consiliului de administratie, directori si alti salariati cu functii de decizie/ raspundere) - anexa nr. 3, -asigurareade raspundere civila a societatii-asigurariprivind autovehiculele ( CASCO si RCA ) - anexa nr. 4.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66510000-8 - Servicii de asigurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 821, 174.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S147-256482din31.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 168 Denumirea: Servicii de asigurare
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Adresa postala: B-dul Nerva Traian, nr.3, Bl. M101, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010722, Romania, Tel. +40 741878187/10/82, Email: [email protected], Fax: +40 213188066
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1821174.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Arges
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110023, Romania, Tel. +40 248216599, Fax: +40 248216599
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: Calea Craiovei nr. 38, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110038, Romania, Tel. +4 0248222445, Fax: +4 0248222445
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer