Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare a autovehiculelor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.794 RON

Castigatorul Licitatiei: ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 133408/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Sucursala Suceava, nr.199A, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Georgescu, Tel. +40 230575630, Email: [email protected], Fax: +40 230575731, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare a autovehiculelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Compania Nationala a Uraniului S.A., Sucursala Suceava, nr. 199 A, comuna Crucea, CP 727150, jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare a autovehiculelor: Lotul nr. 1-Servicii de asigurare a autovehiculelor de tip RCA pentru un nr. de 27 autovehicule;Lotul nr. 2-Servicii de asigurare a autovehiculelor de tip CASCO pentru un nr. de 3 autovehicule.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 794.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1923 Denumirea: SERVICII DE ASIGURARE A AUTOVEHICULELOR(RCA)
V.1) Data atribuirii contractului 24.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.
Adresa postala: Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010617, Romania, Tel. +40 212082221, Email: [email protected], Fax: +40 212082221
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21327.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1924 Denumirea: SERVICII DE ASIGURARE A AUTOVEHICULELOR(CASCO)
V.1) Data atribuirii contractului 24.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Mora, nr.23, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011886, Romania, Tel. +4 0214057420/ +40 0746158910, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0212314171, Adresa internet (URL): www.omniasig.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2467.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza C.N.S.C. in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA A URANIULUI S.A. Bucuresti ? Sucursala Suceava, Compartiment Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala: nr.199A, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Tel. +40 230575630, Email: [email protected], Fax: +40 230575731, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 07:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer