Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare casco locomotive, de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de cale ferata, RCA pentru autoturisme, autoutilitare, automacarale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
30.279 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143004/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare casco locomotive, de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de cale ferata, RCA pentru autoturisme, autoutilitare, automacarale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare casco locomotive, de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de cale ferata, RCA pentru autoturisme, autoutilitare, automacarale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514130-6 - Servicii de asigurare feroviara (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30, 279.35RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 817 Denumirea: asigurare casco pentru 28 buc. locomotive
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Mora, nr.23, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011886, Romania, Tel. +4 0214057420/ +40 0746158910, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0212314171, Adresa internet (URL): www.omniasig.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 818 Denumirea: Asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de cale ferata
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ASTRA ASIGURARI S.A. - Agentia Tg-Jiu 1
Adresa postala: strada Traian, Bl.6-parter, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210169, Romania, Tel. +40 2532211484, Fax: +40 253221103
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12654.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 819 Denumirea: Asigurare RCA pentru autoturisme, autoutilitare, automacarale
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ASIROM VIG S.A. ? Sucursala Gorj
Adresa postala: strada Ecaterina Teodoroiu, nr.6 ? parter, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210141, Romania, Tel. +40 253218851, Fax: +40 253211283
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5725.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 16:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer