Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare facultativa cladiri, instalatii anexe si constructii speciale si continutul acestora, impotriva tuturor riscurilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
57.006 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CARPATICA ASIG SA
Anunt de atribuire numarul 146265/28.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143882
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA ADINA IANCU, Tel. +40 0213074120, In atentia: Ana Maria Suciu, Email: [email protected], Fax: +40 0213074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare facultativa cladiri, instalatii anexe si constructii speciale si continutul acestora, impotriva tuturor riscurilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: RATB - Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare facultativa cladiri, instalatii anexe si constructii speciale si continutul acestora, impotriva tuturor riscurilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66513200-1 - Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)
66515200-5-Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
57, 006.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2006
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3389/C Denumirea: Servicii de asigurare facult. cladiri, inst. anexe si constr specialesi continutul acestora
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CARPATICA ASIG SA
Adresa postala: STR. NICOLAUS OLAHUS NR.5, CENTRUL DE AFACERI SIBIU, TURNUL A, ETAJELE 3, 4, 5 SI 6, Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550076, Romania, Tel. +40 269222877, Fax: +40 269211040
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 76312.94 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57006.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia VI Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030284, Romania, Tel. +40 213044542
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti - Sectia VI Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030284, Romania, Tel. +40 213044542
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RATB ? Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr. 1 sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010861, Romania, Tel. +40 213074000
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 08:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer