Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare pentru bunuri si CASCO autovehicule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
967.362 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Anunt de atribuire numarul 141033/20.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135760
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 315003029/+40 315003011, In atentia: Georgeta Neagu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 315003066, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
Altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare pentru bunuri si CASCO autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Conform caietului de sarcini.
Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare ?Toate riscurile? pentru bunuri (cladiri, echipamente) precum si servicii de asigurare CASCO pentru autovehicule.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66510000-8 - Servicii de asigurare (Rev.2)
66514110-0-Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66515200-5-Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
967, 361.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S241-396658din14.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50 Denumirea: Acord-cadru de servicii de asigurare
V.1) Data atribuirii contractului 25.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Mora, nr.23, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011886, Romania, Tel. +4 0214057420/ +40 0746158910, Email: [email protected], Fax: +4 0212314171, Adresa internet (URL): www.omniasig.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 967361.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru factorul de evaluare "Acoperirea daunelor conform tratatului de reasigurare pentru riscuri de catastrofa", punctajul se acorda astfel: pentru limita contractului de reasigurare al ofertantului- limita cuprinsa intre nivelul sumei totale asigurate prevazuta in caietul de sarcini si 150 000 000 Euro - 1 pct.- limita cuprinsa intre 150 000 001-300 000 000 Euro - 3 pct.- limita cuprinsa intre 300 000 001-600 000 000 Euro - 7 pct.- limita cuprinsa intre 600 000 001-1 000 000 000 Euro - 15 pct.- limita peste 1 000 000 000 Euro - 30 pct.In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul ofertei, respectiv autoritatea contractanta va solicita pentru acestea noi propuneri financiare (formularul 7 cu anexa), care se vor depune in plic inchis la sediul S.N. Radiocomunicatii S.A.Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/ +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic, Relatii Institutionale si Reglementari
Adresa postala: Adresa: Soseaua Oltenitei, nr.103, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel. +40 315003067, Email: [email protected], Fax: +40 315003072, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2013 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer