Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Servicii de asigurare si servire masa calda ? pentru salariatii din cadrul EMC Motru, Mina Motru, B.A.V.A. Rovinari ? Sectia Motru, E.L.C.F.U. Motru, Aparat Executiv S.D.M.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.889.993 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 137860/29.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Servicii de asigurare si servire masa calda ? pentru salariatii din cadrul EMC Motru, Mina Motru, B.A.V.A. Rovinari ? Sectia Motru, E.L.C.F.U. Motru, Aparat Executiv S.D.M.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A - Sucursala Divizia Miniera
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Necesitatea elaborarii prezentei proceduri de achizitie este impusa de necesitatea asigurarii mesei calde in conditiile prevederilor HG 236/09.03.1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in industria miniera, HG 195/09.02.2006 privind acordarea gratuita a mesei calde pentru personalul societatilor comerciale din industria miniera si cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat pentru anul 2013, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca sub nr. 175/19.02.2013.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55510000-8 - Servicii de cantina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 889, 992.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 209/CEO Denumirea: , ,Servicii de asigurare si servire masa calda ? pentru salariatii din cadrul EMC Motru, Mina Motru,
V.1) Data atribuirii contractului 18.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.
Adresa postala: cu sediul in Tg-Jiu , Str. Unirii nr. 20, jud. Gorj, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210132, Romania, Tel. 0253/214080, Fax: 0253/216691
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8002157.11 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3889992.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer