Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare tip CASCO pentru 2 autovehicule apartinand parcului auto al Consiliului Judetean Arad


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.300 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Anunt de atribuire numarul 141299/30.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357/731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare tip CASCO pentru 2 autovehicule apartinand parcului auto al Consiliului Judetean Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii are ca scop prestarea serviciilor de asigurare tip CASCO pentru 2 autovehicule apartinand parcului auto al CJ..Arad, conform anexei cu caracteristicile tehnice si cerintelor din caietul de sarcini de la procedura initiala.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 299.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 131671
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
44
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 151 Denumirea: Servicii de asigurare tip CASCO pentru 2 autovehicule apartinand parcului auto al C.J.Arad
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Mora, nr.23, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011886, Romania, Tel. +4 0214057420/ +40 0746158910, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0212314171, Adresa internet (URL): www.omniasig.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3299.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Initial lucrarile au fost demarate prin procedura de licitatie deschisa publicata in SEAP prin anuntul de participare nr.131671/23.11.2011, valoarea totala estimata a lucrarilor fiind de 223.386, 00 lei fara TVA. In anuntul initial s-a prevazut posibilitatea achizitionarii unor lucrari similare celor prevazute in contractul atribuit initial conf.art.122 lit.j din O.U.G.34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Contracte incheiate: contract nr.229/28.12.2011, in valoare de 2290 lei fara TVA, contractul nr. 187/20.12.2012 in valoare de 12479 lei fara TVA, contractul nr. 111/20.08.2013 in valoare de 5973 lei fara TVA si prezentul contract nr.151/25.10.2013 in valoare de 3299.90 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD - sectia civila
Adresa postala: B-dul Gen. Vasile Milea, nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 0257228908, Email: [email protected], Fax: +40 0257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN ARAD - Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: str.Corneliu Coposu, nr.22, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer