Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de santier-pentru lucrarea : Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
72.900 RON

Castigatorul Licitatiei: ARTERA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71474/16.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 61291
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Alin Tise, Tel.0264503300, In atentia: Alexandru Cretu, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de santier-pentru lucrarea : Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Rachitele-Prislop - Ic PonorDJ 108 C km 61+830-78+400; DJ 763 km 35+130-39+060
judetul Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de santier-pentru lucrarea : Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor. Serviciilededirigentie desantier sevordesfasurape toata duratadeexecutiealucrarilor, inclusiv cu: - participarealareceptiilelaterminarealucrarilor- participarea lareceptiafinala- participarea la expirarea perioadei de garantie- participare insituatiilespecialecerute de beneficiarpentruverificareasiinsusireadocumentatiei tehnice deexecutie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
72, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1547 /30-01-2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S23-033409din04.02.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: COntract Servicii -asistenta tehnica modernizare DJ Rachitele-IcPonor
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARTERA S.R.L.
Adresa postala: STR. SUCEAVA, NR.11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400219, Romania, Tel.0264/430824, Email: [email protected], Fax: 0264/430824
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 129876.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Regional Axa prioritara 2 Domeniul de interventie 2.1. cu nr. NV/4/2/2.1/1/05.12.2007
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/434057, Email: [email protected], Fax: 0264/596110, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj-Serviciul de Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503360, Email: [email protected], Fax: 0264-503360, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2009 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer