Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor generale la 30.06.2010 la obiectivele: Livezeni Sud Iscroni, mina Aninoasa, Preparatia Uricani, Uricani 5 Est, Petrila 3, Preparatia Livezeni, Valea de Brazi, Ileana (Re


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
32.782 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE S.A.
Anunt de atribuire numarul 95894/24.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala:  STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010366, Romania, Punct(e) de contact:  Achizitii Contracte, Tel. 021.316.80.19, In atentia:  FLORENTINA MARTINESCU, Email:  [email protected], Fax:  021.316.80.19
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere Publica
Activitate (activitati)
Altele: Conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor generale la 30.06.2010 la obiectivele: Livezeni Sud Iscroni, mina Aninoasa, Preparatia Uricani, Uricani 5 Est, Petrila 3, Preparatia Livezeni, Valea de Brazi, Ileana (Renghi), Farcasesti, Negomir, Budoi Sud, Tebea, cariera Jiet Defor, Uricani 5 Vest, Ionascu, 1 Vest Petrila, Ileana, Rosiuta II Nord Bujorascu, D? Ellia, Drenetina Coronini, Campul lui Neag, Rosiuta si Barzava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Livezeni Sud Iscroni, mina Aninoasa, Preparatia Uricani, Uricani 5 Est, Petrila 3, Preparatia Livezeni, Valea de Brazi, Ileana (Renghi), Farcasesti, Negomir, Budoi Sud, Tebea, cariera Jiet Defor, Uricani 5 Vest, Ionascu, 1 Vest Petrila, Ileana, Rosiuta II Nord Bujorascu, D? Ellia, Drenetina Coronini, Campul lui Neag, Rosiuta si Barzava
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor generale la 30.06.2010
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323000-8 - Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32, 782.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 97 Denumirea: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor generale
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE S.A.
Adresa postala:  STR. MIHAI VITEAZU, NR. 3, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332014, Romania, Tel. 0254.541463, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0254.542158, Adresa internet (URL):  www.icpm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 38852.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32782.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Bd.Uniriinr.37Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030833, Romania, Tel. 021-408.36.00, Fax:  021-408.36.00
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Bd.Uniriinr.37Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030833, Romania, Tel. 021-408.36.00, Fax:  021-408.36.00
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. CONVERSMIN S.A. Oficiul Juridic
Adresa postala:  Str.Mendeleev, nr.36-38, etaj 5, cam.63, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010366, Romania, Tel. 021/3114298, Fax:  021/3118399
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2010 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer