Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul "HIPERB- Muzeu al secolului XXi pentru turistii din Constanta"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
106.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SAVIAN DESING SRL
Anunt de atribuire numarul 113144/10.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala:  BD.TOMIS 51, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900725, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAELA LUNGU, Tel. 0241708413, Email:  [email protected], Fax:  0241488411, Adresa internet (URL):  www.cjc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul "HIPERB- Muzeu al secolului XXi pentru turistii din Constanta"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul "HIPERB- Muzeu al secolului XXi pentru turistii din Constanta"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
106, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12662 Denumirea: Servicii de asistente tehnica din partea proiectantului pentru Proiectul "Hiperb"
V.1) Data atribuirii contractului 7/4/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAVIAN DESING SRL
Adresa postala:  Bd. camil Ressu nr.27, Bl.N1, ap.55, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031736, Romania, Tel. 021/674.68.42, Email:  [email protected], Fax:  021/674.68.42
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 108680.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 106000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 ? ?Dezvoltarea durabila si promovarea turismului?, Domeniul Major de interventie 5.1 ?Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe?, cod SMIS 3856.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str. Traian nr.23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241/619.628, Fax:  0241/619.628, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala:  Bd.Tomis nr.51, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900725, Romania, Tel. 0241/488.413, Email:  [email protected], Fax:  0241/488.411, Adresa internet (URL):  www.cjc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2011 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer