Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor in cadrul proiectului Reabilitarea si restaurarea a doua cladiri de patrimoniu din mun Tulcea incluse in circuitele turistice regionale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
371.582 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 102323/15.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala:  Str. Pacii 20, Localitatea:  Tulcea, Cod postal:  820033, Romania, Punct(e) de contact:  Aspazia Costachescu, Tel. 0240-511960, Email:  [email protected], Fax:  0240-513071, Adresa internet (URL):  www.cjtulcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiei publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor in cadrul proiectului Reabilitarea si restaurarea a doua cladiri de patrimoniu din mun Tulcea incluse in circuitele turistice regionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: CASA AVRAMIDE SI MUZEUL DE ARTA, MUN TULCEA, JUD TULCEA
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor in cadrul proiectului Reabilitarea si restaurarea a doua cladiri de patrimoniu din mun Tulcea incluse in circuitele turistice regionale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71336000-2 - Servicii de asistenta in inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
371, 582.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 253 Denumirea: asistenta tehnica din partea proiectantului la Restaurarea si reabilitarea a doua cladiri de patrimo
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.
Adresa postala:  STR. VULTURILOR NR.38 SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030856, Romania, Tel. 0213227086
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 379492.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 371582.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: Restaurarea si reabilitarea a doua cladiri de patrimoniu incluse in circuitele turistice regionale, proiect finantat din POR 2007-2013-pe axa prioritara 5, domeniul de interventie 5.1- Restaurarea si vaorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurii conexe
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TULCEA
Adresa postala:  STR.PACII NR.83, Localitatea:  TULCEA, Cod postal:  820048, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA
Adresa postala:  STR.TRAIAN NR.23, Localitatea:  CONSTANTA, Cod postal:  900743, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA-DIRECTIA CONTENCIOS JURIDIC SI ADMINISTRATIE LOCALA
Adresa postala:  STR.PACII NR.20, Localitatea:  TULCEA, Cod postal:  820033, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2011 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer