Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica (mentenanta software) pentru aplicatiile componente ale sistemului informatic integrat vamal (SIIV) al Autoritatii Nationale a Vamilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.105.776 RON

Castigatorul Licitatiei: SIVECO Romania S.A.
Anunt de atribuire numarul 106032/29.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 94101
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala:  str. Matei Millo nr. 13 , sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010144, Romania, Punct(e) de contact:  Nicolae Grafcenco, Valentin Radu, Tel. 0213155858/59 int.207, 112 sau 0213108551, In atentia:  Director DTICSV: Ancuta Anda MACOVEI, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  0213108551/0213102672, Adresa internet (URL):  www.customs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica (mentenanta software) pentru aplicatiile componente ale sistemului informatic integrat vamal (SIIV) al Autoritatii Nationale a Vamilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul central al Autoritatii Nationale a Vamilor si sediile din teritoriu (enumerate in caietul de sarcini)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul principal il reprezinta achizitionarea de servicii de asistenta tehnica software in vederea asigurarii functionarii si disponibilitatii optime a componentelor Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV) al Autoritatii Nationale a Vamilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 105, 776RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S159-246143din18.08.2010
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S78-116670din22.04.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5 Denumirea: Acord-cadru de "Serv de asist teh (mentenanta software) pt aplicatiile componente ale SIIV al ANV
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIVECO Romania S.A.
Adresa postala:  Str. Rasaritului, nr. 1, Bl 118, ap 48, sector 6, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061201, Romania, Tel. 0723364558, Email:  [email protected], Fax:  0213023391, Adresa internet (URL):  www.siveco.ro
Bull Romania S.R.L.
Adresa postala:  Str. Dr. Burghelea, nr. 12A, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  024032, Romania, Tel. 0213100763, Email:  [email protected], Fax:  0213100765, Adresa internet (URL):  www.bull.ro
TOTAL NETWORK SOLUTION S.R.L.
Adresa postala:  b-dul Libertatii, nr.18, bl.104, sc.A, ap.27, sect.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3162461, Email:  [email protected], Fax:  021/3162462, Adresa internet (URL):  www.tns.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28105776.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28105776.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. ATENTIE ! Referitor la criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut", precizam ca pretul ofertat reprezinta tariful unic zi/om valabil pentru toate tipurile de servicii prestate (vezi pct. VI.5 si VII.1 din Fisa de date a achizitiei).2. Referitor la Sectiunea V: "Atribuirea contractului" pct. V.3): "Numele si adresa operatorului economic..." mentionam ca acordul cadru a fost incheiat cu un singur operator economic (conform precizarii din Anuntul de participare)si anume cu asocierea formata din firmele SC Siveco Romania SA (Lider al asocierii), SC Bull Romania SRL (asociat) si SC Total Network Solution SRL (asociat).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Bdul. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.408.37.81, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. 021.319.51.80/81/83, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021.319.16.74, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala:  str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010144, Romania, Tel. 021.315.58.58, Fax:  021.315.82.51, Adresa internet (URL):  www.customs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2010 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer