Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica pentru utilizare program informatic pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea la plata a cheltuielilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC OMNIDATA SRL
Anunt de atribuire numarul 82693/28.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT - ISCIR
Adresa postala: Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050524, Romania, Punct(e) de contact: Geanina Magdalena Alexe, Tel.(+4021)4119760; 4119761, Email: [email protected], Fax: (+4021) 4119870, Adresa internet (URL): www.iscir.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica pentru utilizare program informatic pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea la plata a cheltuielilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul central al ISCIR din Bucuresti, str. Sf. Elefterie, nr. 47-49 sector 5 si sediile sale teritoriale
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze servicii de asistenta tehnica pentru utilizarea programului informatic pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea la plata a cheltuielilor si de elaborare a raportarilor la ordontorul principal de credite precum si efectuarea unor actualizari ale programului. Prestatorul este autorul programului informatic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3867 Denumirea: Contract prestare servicii asistenta tehnica de utilizare a programului informatic pentru angajarea,
V.1) Data atribuirii contractului 3/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OMNIDATA SRL
Adresa postala: Str. Constantin Lecca, nr. 27, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200217, Romania, Tel.0251413413, Fax: 0251413413
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Email: [email protected], Fax: 0213195183, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Email: [email protected], Fax: 0213195183, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Biroul Achizitii
Adresa postala: str.Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050524, Romania, Tel.021411.97.60, Email: [email protected], Fax: 0214119870, Adresa internet (URL): www.iscir.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.04.2010 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer