Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica privind ?Masurarea costurilor administrative si identificarea sarcinilor administrative aferente legislatiei in domeniile reglementate de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti ? cod SMIS 15338, de Ministerul Minist


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.121.490 RON

Castigatorul Licitatiei: DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134669/06.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134384
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011754, Romania, Punct(e) de contact: Marin Militaru, Tel. +40 213191556/ +40 213139825, Email: [email protected], Fax: +40 213191536, Adresa internet (URL): www.sgg.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica privind ?Masurarea costurilor administrative si identificarea sarcinilor administrative aferente legislatiei in domeniile reglementate de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti ? cod SMIS 15338, de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ? cod SMIS 15283 si de Ministerul Mediului ?i Padurilor- Cod SMIS 15262?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Bucure?ti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului: Elaborarea masurilor de simplificare intreprinse de administratia publica centrala din Romania in vederea reducerii sarcinilor administrative pentru operatorii economici.Obiectul principal al contractului vizeaza: Masurarea costurilor administrative pe care le suporta operatorii economici in domeniile gestionate de Ministerul Justitiei, de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de Ministerul Mediului ?i Padurilor, a?a cum rezulta din aplicarea prevederilor actelor normative in vigoare la data publicarii anun?ului de participare, in vederea pregatirii etapei de reducere a sarcinilor administrative.Conex scopului mai sus mentionat, in cadrul contractului ce urmeaza sa fie atribuit se va asigura desfasurarea si a urmatoarelor activitati: - realizarea publicitatii asupra proiectului cu scopul de a impulsiona implicarea tuturor actorilor institutionali in desfasurarea activitatilor aferente proiectului, precum si a celor ulterioare realizarii acestuia;
- asigurarea transferului de expertiza si bune practici prin pregatirea, organizareasi efectuarea propriu zisa a unei vizite de lucru intr-o tara cu experienta consacrata in domeniu.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
79300000-7-Studii de piata si cercetare economica; sondaje si statistici (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 121, 490.08RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20/3835/AD/22.02.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S73-121031din14.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 73 Denumirea: Servicii de asist tehnica ptr proiectul "masurare cost adm. si identf sarcini adm" - cod SMIS 15283
V.1) Data atribuirii contractului 04.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. 021 222 16 61, Email: [email protected], Fax: 021 222 16 60, Adresa internet (URL): http: //www.deloitte.com/view/ro_RO/ro/index.htm
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3983740.56 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 74 Denumirea: Servicii de asist tehnica ptr proiectul "masurare cost adm si identf sarcini adm." - cod SMIS 15338
V.1) Data atribuirii contractului 04.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. 021 222 16 61, Email: [email protected], Fax: 021 222 16 60, Adresa internet (URL): http: //www.deloitte.com/view/ro_RO/ro/index.htm
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4467005.76 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 75 Denumirea: Servicii de asist tehnica ptr proiectul"'masurare cost adm si identf sarcini adm. "- cod SMIS 15262
V.1) Data atribuirii contractului 04.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. 021 222 16 61, Email: [email protected], Fax: 021 222 16 60, Adresa internet (URL): http: //www.deloitte.com/view/ro_RO/ro/index.htm
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1670743.76 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Autoritatea contractanta beneficiza de finantare nerambursabila prin ?Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Admnistrative? pentru proiectele de Masurare a consturilor administrative ?i identificarea sarcinilor administrative aferente legisla?iei in domeniile reglementate de ministerele care fac obiectul prezentei proceduri (a se vedea Cap. III.1.2.).
VI.2) Alte informatii
In situa?ia in care doua sau mai multe oferte ob?in acela?i punctaj prin aplicarea prevederilor de mai sus, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pre?ului ofertat, oferta ca?tigatoare fiind cea clasata pe locul 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, clasamentul se va reface in ordinea descrescatoare a valorii ob?inute de ofertele in discu?ie pentru factorul de evaluare urmator, conform ordinii men?ionate mai jos, oferta ca?tigatoare fiind cea care se claseaza pe locul 1, acest sistem urmand sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe locul 1.In situa?ia in care prin aplicarea sistemului de mai sus ofertele nu vor putea fi departajate pe baza punctajelor obtinute, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/ +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul General al Guvernului
Adresa postala: Piata Victoriei, Nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucure?ti, Cod postal: 011754, Romania, Tel. +40 213139825, Email: [email protected], Fax: +40 213191536/ +40 213156613, Adresa internet (URL): www.sgg.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2013 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer