Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica privind proiectarea unei cladiri administrative, demolarea si reconstruirea unei hale industriale si a unei cladiri de operare, amenajarea urbanistica de detaliu a terenului aferent operatorului regional S.C. APA TARNAVEI MAR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
211.800 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 102853/25.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala:  Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551005, Romania, Punct(e) de contact:  VASILE DINCA, Tel. 0269.841.426, Email:  [email protected], Fax:  0269834270
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica privind proiectarea unei cladiri administrative, demolarea si reconstruirea unei hale industriale si a unei cladiri de operare, amenajarea urbanistica de detaliu a terenului aferent operatorului regional S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. din mun. Medias, jud. Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Loc. Medias, jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica privind proiectarea unei cladiri administrative, demolarea si reconstruirea unei hale industriale si a unei cladiri de operare, amenajarea urbanistica de detaliu a terenului aferent operatorului regional S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. din mun. Medias, jud. Sibiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
211, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contract de servicii adjudecat castigatorului sau unuia dintre castigatorii unui concurs
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/2011 Denumirea: Contracta de servicii de asistenta tehnica privind proiectarea unei cladiri administrative, demolare
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE S.R.L.
Adresa postala:  Str. Leonida, nr.5, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  20555, Romania, Tel. 021/2110191, Email:  [email protected], Fax:  031/1027300, Adresa internet (URL):  www.bap.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 211804.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 211800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura anterioara a fost initiata prin publicarea anuntului de participare la concursul de solutii nr. 182/26.10.2010 si a fost finalizata prin publicarea rezultatului la concursul de solutii nr. 73/11.02.2011.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu, sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Victoriei, nr.11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania, Tel. 0269/217104, Fax:  0269/217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
Adresa postala:  Str. Gravorilor, nr. 2A, ,Localitatea:  Medias, Cod postal:  551130, Romania, Tel. 0269/841426, Email:  [email protected], Fax:  0269/834270, Adresa internet (URL):  www.apatarnavei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2011 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer