Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica supraveghere lucrari "Parc Tehnologic Universitar IT Craiova"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
170.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CILAS CF S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 6493/07.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 43394
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: str. Libertatii nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel.0251411752, In atentia: Demetra Visnaescu, Email: [email protected], Fax: 0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica supraveghere lucrari "Parc Tehnologic Universitar IT Craiova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Universitatea din CraiovaCalea Bucuresti nr. 24
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru supravegherea executiei lucrarilor conform proiect 10451A/2004 pentru obiectivul "Parc Tehnologic Universitar IT"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
170, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4756 Denumirea: Servicii de asistenta supraveghere lucrari "Parc Tehnologic Universitar IT"
V.1) Data atribuirii contractului 7/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CILAS CF S.R.L.
Adresa postala: Str. Meschendorfer, nr. 359, Localitatea: Sanpetru, Cod postal: 507190, Romania, Tel.0268/ 545 628, Email: [email protected], Fax: 0268/ 545 629, Adresa internet (URL): www.cilascf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel a Craiova-Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu Nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415601, Fax: 0251415751
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consilul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, sect. 1, nr. 138, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova-Serviciul de Contencios
Adresa postala: str. Libertatii nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel.0251415899, Fax: 0251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2008 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer