Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Audit al Proiectului «Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila»


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
57.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GHE STUBEANU 2000 SRL
Anunt de atribuire numarul 143457/23.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140240
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Adresa postala: str.Piata Uzinei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Punct(e) de contact: +40 239692969, Tel. +40 239692900, In atentia: Director general - ing. Mihail Chirita, Email: [email protected], Fax: +40 239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de Audit al Proiectului«Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Braila, str. Piata Uzinei nr. 1, jud Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul cuprinde 10 contracte de lucrari, 1 contract de asistenta tehnica pentru managementul proiectului, 1 contract de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, 1 contract servicii de audit al proiectului (prezentul contract).Realizarea auditului proiectului ?Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila? presupune realizarea a : -4 Rapoarte de Constatari Factuale anuale;
-1 Raport de audit final.Auditorul va verifica daca cheltuielile prezentate in cererile de rambursare s-au facut in interesul proiectului, sunt corecte si eligibile.Auditorul verifica daca fondurile au fost cheltuite conform termenilor si conditiilor din cadrul Contractului de Finantare.Raportul final va fi intocmit dupa intocmirea ultimei Cereri de Rambursare din cadrul proiectului, in limita duratei de implementare a Contractului de Finantare.Obiectivul contractului este verificarea implementarii proiectului de catre Auditor prin aplicarea procedurii specifice de auditare, precum si transmiterea catre Autoritatea Contractanta a Raportului Constatarilor Factuale cu privire la procedurile executate, platile efectuate in cadrul contractelor de achizitii publice si corectitudinea includerii acestora in cererile de rambursare. Auditorul va intocmi Rapoarte Anuale si un Raport Final. In cadrul rapoartelor intocmite, Auditorul va formula o opinie cu privire la modul de implementare a Proiectului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
57, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
P13-A
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14687 Denumirea: Servicii de Audit al Proiectului ?Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GHE STUBEANU 2000 SRL
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu, bl 208/3S1, sc D, Giurgiu, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080181, Romania, Tel. 0346100360, Email: [email protected], Fax: 0346100361
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 512376.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operational sectorial de mediu, axa 1? Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Denumirea contractului este: Servicii de Audit al Proiectului ?Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila?
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Braila- sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Calea Calarasilor, nr.47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810010, Romania, Tel. +40 239613975, Email: [email protected], Fax: +40 239612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila. S.A.- oficiul juridic
Adresa postala: str. Piata Uzinei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Tel. +40 239692969, Email: [email protected], Fax: +40 239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 12:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer