Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit ale situatiilor financiare statutare pentru exercitiile financiare care se incheie la data de 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2014 intocmite de SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Finan


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
535.000 RON

Castigatorul Licitatiei: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143928/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Hadamba?, Tel. +40 269803333, Email: [email protected], Fax: +40 269839029, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit ale situatiilor financiare statutare pentru exercitiile financiare care se incheie la data de 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2014 intocmite de SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de UE si Servicii de revizie limitata a situatiilor financiare intocmite pentru 30 iunie 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: sediu SNTNG TRANSGAZ SA Media?
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de audit ale situatiilor financiare statutare pentru exercitiile financiare care se incheie la data de 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2014 intocmite de SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de UE si Servicii de revizie limitata a situatiilor financiare intocmite pentru 30 iunie 2014.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79200000-6 - Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)
79212100-4-Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
535, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18 Denumirea: Servicii de revizie limitata a situatiilor financiare intocmite pentru 30 iunie 2014
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
Adresa postala: Str.Costache Negri(Opera Center), nr.1-5, Et.5-6, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050552, Romania, Tel. +40 2028996, Email: [email protected], Fax: +40 2028600, Adresa internet (URL): www.pwc.com/ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 19 Denumirea: Servicii de audit ale situatiilor financiare statutare pentru exercitiile financiare 2013, 2014
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
Adresa postala: Str.Costache Negri(Opera Center), nr.1-5, Et.5-6, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050552, Romania, Tel. +40 2028996, Email: [email protected], Fax: +40 2028600, Adresa internet (URL): www.pwc.com/ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 442000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI NR. 19/21.01.2014 cu obiect Servicii de audit ale situatiilor financiare statutare pentru exercitiile financiare care se incheie la data de 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2014 intocmite de SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de UE este de 442.000, 00 lei respectiv 221.000, 00 lei pentru exercitiul financiar care se incheie la 31 decembrie 2013 ?i 221.000, 00 lei pentru exerci?iul financiar ce se incheie la 31 decembrie 2014.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: P-TA C.I.MOTAS, NR. 1, Localitatea: MEDIAS, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 0269803333, Fax: +40 0269839029
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer