Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit financiar pentru proiectul " Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.676 RON

Castigatorul Licitatiei: INFO AUDIT CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 83745/05.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 71759
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: ALIN TISE, Tel.0264503300, In atentia: Alexandru Cretu, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit financiar pentru proiectul " Modernizareainfrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, audit financiar, consultanta in domeniul fiscal
Locul principal de prestare: La sediul autoritatii contractante: B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58 Cluj-Napoca, jud. Cluj cod.400094
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului Modernizareainfrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor, sub aspectul: Realitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite Eligibilitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative Regularitatii cheltuielilor, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de finantare sunt corecte si procedural solicitate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 676RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8897/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50 Denumirea: Contract de servicii-auditare financiara Modernizarea infrastructurii Rachitele-Prislop-Ic Ponor
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFO AUDIT CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: str. Edgar Quinet, nr. 8, et. 2, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Tel.0314059589, Email: [email protected], Fax: 0314059589;0318170760, Adresa internet (URL): www.infoaudit.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56687.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39676.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional-Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport; Domeniul major de interventie 2.1. - " Modernizareainfrstructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic PonorDJ 108 C km 61+830-78+400; DJ 763 km 35+130-39+060"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, NR.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/434057, Email: [email protected], Fax: 0264/596110, Adresa internet (URL): www.curteadeapelcluj.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503340, Email: [email protected], Fax: 0264-503340, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2009 12:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer