Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit pentru proiectul ,,Dezvoltarea si consolidarea turismului in zona de nord a Vaii Topolog in localitatea Suici judetul Arges prin sprijinirea promovarii resurselor turistice''


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.860 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Prim-Audit SRL
Anunt de atribuire numarul 140900/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUICI (PRIMARIA SUICI)
Adresa postala: COMUNA SUICI, Localitatea: suici, Cod postal: 117725, Romania, Punct(e) de contact: AURORA APOSTU, Tel. +40 748125967, Email: [email protected], Fax: +40 248545155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit pentru proiectul , ,Dezvoltarea si consolidarea turismului in zona de nord a Vaii Topolog in localitatea Suici judetul Argesprin sprijinirea promovarii resurselor turistice''
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: comuna suici judetul arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de audit pentru proiectul , ,Dezvoltarea si consolidarea turismului in zona de nord a Vaii Topolog in localitatea Suici judetul Argesprin sprijinirea promovarii resurselor turistice''
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 860RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3675 Denumirea: servicii de audit
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Prim-Audit SRL
Adresa postala: Str. Dumbrava Noua , Nr.9 Bl.M16A, Sc. A, Et. 1, Ap..12, Sector 5, BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 032451, Romania, Tel. 0314322753, Email: [email protected], Fax: 0314322753
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1860.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer