Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE AUDIT pentru Proiectul ?Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
144.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EXPERT CONT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139020/30.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 136046
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. +40 233233340, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233/218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE AUDIT pentru Proiectul ?Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Piatra Neamt, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il reprezinta intocmirea de catre auditor, anual, a unui Raport privind Constatarile Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate in cadrul proiectului?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt?, si a unui Raport Final de Audit.Prestatorul va prezenta rapoarte trimestriale intermediare (respectiv 4 rapoarte/an) si un raport anual aferent anului incheiat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
144, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S162-270345din24.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10713 Denumirea: SERVICII DE AUDIT pentru Proiectul ?Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata i
V.1) Data atribuirii contractului 22.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERT CONT S.R.L.
Adresa postala: Str. Izvoare, nr. 53, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610184, Romania, Tel. 0233227917, Email: [email protected], Fax: 0233227917, Adresa internet (URL): http: //www.expert-cont.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 617788.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.AC va incheia contractul de achizitie publica in termen de 7 zile dupa expirarea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, cf. preved. art 205 din OUG nr. 34/2006.Modul de obtinere a Documentatiei de Atribuire: Autoritatea contractanta a publicat toata documentatia in SEAP.Toate clarificarile aferente proiectului vor fi postate pe adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro si vor fi semnate de insusire si anexate la Oferta.Toti operatorii economici vor avea acces la toate informatiile care vor apare pe parcursul derularii procedurii de achizitie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Companiei Judetene Apa Serv S.A.
Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu, nr.20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233233340, Email: [email protected], Fax: +40 233218937
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2013 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer